Vigilie ke Slavnosti Seslání Ducha Svatého

Datum / čas
27.05.2023
18:30–20:00


Bohoslužba v kostele s obnovou biřmování od 18.30.