Vikariátní pouť Božího milosrdenství na Černém Mostě

Datum / čas
23.04.2017
14:00–22:00


V neděli je svátek Božího Milosrdenství, kdy se jako farnost zúčastníme pouti milosrdenství na Černém Mostě. Bohatý program bude probíhat na více místech. Mimo jiné bude příležitost ke společné modlitbě, svátosti smíření a v 17.00 bude slavná mše pod širým nebem a potom velké agapé. Zároveň budou probíhat programy srozumitelné i nevěřícím. Vše zakončí koncert Lucie Bílé.

Podrobnosti k programu