Volby do pastorační rady farnosti

Datum / čas
12.11.2017
0:00


Volby do pastorační rady farnosti

Volby do PRF by měly proběhnout 12. 11. 2017

Navrženými kandidáty pro volby do PRF jsou:

Čaplová Jitka, Charvátová Květoslava, Jiráková Zuzana, Kuchtová Perla, Novotná Věra, Ortiz Lucie, Prokešová Ludmila, Štarmanová Marie,

Gregora Lukáš, Pavelka Radek, Redlich Tomáš, Šebek Jaroslav, Tůma Václav

ÚKOLY ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY

Úkolem PRF je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při je­jich re­alizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vy­tváření pastoračního programu.

K úkolům PRF zvláště náleží:

– probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oži­vo­vat spolupráci jeho členů;

– přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast ce­lého farního společenství na liturgii;

– podporovat službu v charitativní a sociální oblasti

– společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;

 

Shromáždění PRF bude řádně konat 4 x za rok. Délka mandátu člena PRF je 5 roků.

Kandidátem může být dospělý katolický křesťan, který považuje kobyliskou farnost za svoji domovskou a má v ní dobrou pověst. Kandidáta může navrhnout kdokoli. Je třeba, aby dopředu souhlasil s tím, že bude-li zvolen, tuto službu přijme. Je potřeba deset podpisů lidí, kteří jeho kandidaturu podporují.