Vy jste sůl ZEMĚ, Co je stres a jak s ním žít, přednáška, knihovna

Datum / čas
10.04.2022
10:45–11:45


Vy jste sůl ZEMĚ

Nový cyklus přednášek

Asi se shodneme, že svět kolem nás je stále složitější na pochopení. Již delší dobu se ve farnosti diskutuje o sebevzdělávání i ve „světských“ věcech: „Jak máme být solí země, kdybychom zemi nerozuměli“. Přitom máme mezi sebou mnoho odborníků v různých oborech, kteří by se mohli o své znalosti rozdělit s ostatními farníky, jen je využít. Jistě mnoho přednášek i kurzů u Terezičky probíhá, ale často naráží na nedostatek času přednášejících i posluchačů. Vznikl tedy nápad pořádat krátké přednášky (cca 45 minut) na různá témata v neděli dopoledne po nedělním agapé. 

Dlouhé připravování ukončila aktuální situace, tedy agrese Ruska proti Ukrajině: V neděli 13. 3. 22 od 10.45 do 11.30 se uskutečnila přednáška s besedou o historii Ukrajiny. Skvělé sdělení doc. Mgr. Jaroslava Šebka s následnou diskuzí se setkala s velmi kladnou odezvou.

Určitě bychom tedy chtěli v podobných přednáškách v zatím nepravidelných intervalech, ale stejném čase (tedy v neděli cca 10.45–11.30). 

Nejbližší přednáška se uskuteční na Květnou neděli v 10.45 na téma “Co je stres a jak s ním žít” v podání primářky Akutní péče II. Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Zdeňky Vyhnánkové.

Prosím, sledujte web, ohlášky a další informační kanály a přijďte se dozvědět něco nového.

Za přípravný výbor cyklu „Sůl země“ 

Cyril Mucha a Jirka Pavlíček