Vyhlášení výsledků ministrantské soutěže

Datum / čas
19.06.2019
17:00–19:00


Při mši svaté pro děti nebo při táboráku na farní zahradě.