Vyhlášení výsledků ministrantské soutěže

Datum / čas
19.06.2019
16:00–18:00


Při mši svaté pro děti nebo při táboráku na farní zahradě.