Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
04.12.2015
17:00–18:00


První pátek v měsíci. Při večerní bohoslužbě přijímání pod obojí.