Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
08.01.2016
17:00–18:00