Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
04.03.2016
17:00–18:00


První pátek v měsíci. Při večerní bohoslužbě přijímání pod obojí.