Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
03.06.2016
16:00–17:00


První pátek v měsíci. Při večerní bohoslužbě přijímání pod obojí.