Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
07.08.2015
16:00–17:30