Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
07.08.2015
17:00–18:30