Vystoupení chrámového sboru sv. Terezie

Datum / čas
22.05.2016
18:30–20:00


Večerní bohoslužba v 18,30 bude v neděli 22. 5. na slavnost Nejsvětější Trojice s účastí chrámového sboru, který po skončení bohoslužby tuto slavnost zakončí krátkým koncertem, kde zazpívá písně k poctě Panně Marii a písně na verše sv. Terezičky.