Zahájení přihlašování na letní chaloupky a tábory SaSM

Datum / čas
01.02.2021
0:00


Na léto Salesiánské středisko mládeže opět připravuje mnoho táborů a chaloupek. Dokonce se chystají i dvě zcela nové chaloupky:

  1. Bitva na řece Pádu – pro kluky od 7 do 9 let, místo konání Fara Míčov, Železné hory (blízko Pardubic), pod vedením P. Jendy Fojtů, SDB
  2. Chaloupka pro děvčata (od 8 do 10 let) pod vedením sestry Lídy Rybecké, FMA.

Pro přijetí dětí na tábor platí tato pravidla:

  •       Přihlašování na letní tábory a chaloupky bude zahájeno od 1. února 2021 zde: https://strediskokobylisy.cz/tabory/.
  •       Na tábory a chaloupky jsou přednostně přihlašovány děti, které již na chaloupkách nebo táborech byly v loňském roce (z důvodu kontinuity programů a navázaných přátelských vazeb). Tato možnost platí vždy pouze v prvním únorovém týdnu. (V roce 2021 nejpozději do 7. 2. 2021). Pokud se v této době nepřihlásí děti, které se chaloupek, táborů účastnily v předcházejícím roce, postupujeme místa dalším zájemcům v pořadí, v kterém se přihlásili.
  •       Děti, které se hlásí na tábory, chaloupky, musí mít vychozenou 1. třídu. (Toto pravidlo neplatí po příměstský tábor pro nejmenší.) 
  •       Hlásíte-li k nám dítě na tábor, prosíme vás o poskytnutí úplných informací o zdravotním stavu a dalších důležitých informací (např. výchovné problémy, specifické stravovací návyky, těžkosti s usínáním, hyperaktivita, plachost dítěte, plačtivost, atp.). Tím nám pomůžete zajistit pro celou skupinu dětí odpovídající péči. Tyto informace prosím uveďte do položky Upozornění na zdravotní stav.
  •       Pokud obdržíte oznámení o přijetí vašeho dítěte na chaloupku, tábor, prosíme o úhradu příslušné částky převodem z účtu nejpozději do konce března, v případě pozdějšího přihlášení je nutné platbu provést do pěti dnů po přihlášení.
  •       Všechny děti musí odevzdat v den odjezdu na tábor Bezinfekčnost – stáhnete na web. stránce: www.strediskokobylisy.cz/tabory/
  •       Děti, které pojedou na tábor o více než 30 účastnících do 15 let, musí odevzdat i potvrzení od lékaře do 30. května 2021 na recepci. (Jedná se o tábor Eldorado.)
  •       Informace a přihlášky: chaloupky@sdb.cz

Doufáme, že si chaloupky a tábory děti v roce 2021 opět užijí a že nám covidová vlna již žádné tábory nenaruší.

 

Eva Špačková