Zahájení zápisů do náboženství ve farnosti a do kroužků SaSM

Datum / čas
02.09.2019–30.09.2019
Celý den


Výuka náboženství 2019/2020

Děkujeme rodičům a dětem, které mají zájem o výuku náboženství, a také všem, kdo se na výuce podílejí. Děti, které budou příští rok navštěvovat výuku ve farních prostorách, přihlásí jejich rodiče přes webové stránky Salesiánského střediska mládeže. Přihlašovat se můžete od 2. září 20.00 hodin na webové stránce: strediskokobylisy.iddm.cz, kde si vytvoříte účet (pokud ho ještě nemáte) a přes něj dítě k výuce přihlásíte. Do výuky probíhající na školách budou rodiče hlásit své děti vyplněním papírové přihlášky. Najdete ji u dětské vývěsky, kde ji pak můžete vyplněnou vložit do schránky, nebo odnést přímo do školy. Přihláška je ke stažení i na farním webu. Rozvrh výuky bude aktualizován na www.terezicka.cz/vyuka-nabozenstvi/ Zvláště srdečně zveme všechny budoucí šesťáky a starší děti. Jejich setkání budou pro 6. třídu v pondělí 17.00 – 18.00 (případně úterý či čtvrtek, dle možností většiny), 7. třídu v úterý 17.00 – 18.00, 8. a 9. třídu v úterý 17.30 – 18.30.

Tomáš Redlich