Žít Laudato sí, farní sál

Datum / čas
11.06.2019
17:30–19:00


I nadále vyprošujeme sobě, své farnosti, diecézi a zemi milost obrácení od dílčích pohledů k ekologické vizi člověka, stvoření a Stvořitele a k životu v solidaritě se všemi, kdo nyní na zemi žijí a v budoucnu žít budou.

V úterý 11. června srdečně zveme na druhou část přípravy na biskupskou synodu o Amazonii, která se v říjnu bude konat ve Vatikánu. Při první části jsme otevřeli téma významu této oblasti pro celý svět a načrtli některé její problémy na pozadí životního příběhu sestry Dorothy Stang. V druhé části naší místní přípravy představíme základní přípravný dokument k synodě a několik střípků z moudrosti domorodých obyvatel, které byly v rámci celosvětové přípravy shromážděny. Sejdeme se v 17.30 ve farním sále.

Na neděli 1. září připravujeme oslavu Dne modliteb za péči o stvoření. Po dopoledních mších svatých Vás pozveme na zahradu k společnému obědu a k setkání, při němž připomeneme současné ohrožení světa, který je Božím darem a zjevením Boží krásy. Budeme společně hledat cesty, jak se otevřít proměně, kterou nám v svátostném řádu nabízí církev, abychom se mohli stát účastníky tolik potřebné proměny světa. Pokud byste se chtěli do přípravy oslavy zapojit přípravou občerstvení, prosíme, abyste ho udělali způsobem, který je solidární se zemí a se všemi jejími obyvateli, tedy bez využití výrobků živočišného původu. A prosíme Vás, modlete se spolu s námi za průběh oslavy a za ty, kdo se jí zúčastní, například touto modlitbou:

 

Za společenství

Světla Hanke Jarošová