Žít Laudato sí, Mučednice Amazonie, farní sál

Datum / čas
16.04.2019
17:30–19:00


Žít Laudato si‘

Amazonský prales je místem, kde je dosud uchováno mnoho přírodní rozmanitosti, a nedávné studie prokazují, že nejúčinnější způsob ochrany deštných pralesů je ponechat jejich správu těm, kdo je původně obývali. Přírodní bohatství i domorodá společenství však čelí ohrožení ze strany nadnárodních korporací a stávají se obětí industriálních zájmů. Protože osud amazonského pralesa je úzce svázán s osudem planety jako celku, týká se to, zda domorodá amazonská společenství obhájí svůj nárok na oblasti, které chtějí jiní otevřít pro těžbu, také každého člověka na Zemi. To si uvědomuje také papež František, který na říjen 2019 vyhlásil celosvětovou biskupskou synodu věnovanou právě Amazonii, aby se tak katolická církev stala hlasem hájícím práva amazonských chudých. Takovým hlasem byla i sestra Dorothy Stang z kongregace Sester Notre Dame de Namur, zvaná „mučednice Amazonie“, která strávila třicet let jako misionářka mezi chudými rolníky v amazonské Brazílii a neúnavně bojovala za jejich lidská a pozemková práva. Proto čelila výhrůžkám bohatých chovatelů dobytka a v roce 2005 byla zabita najatými pistolníky. Když se k ní přiblížili, vytáhla Bibli a začala předčítat z Blahoslavenství až po „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími dětmi“. Pak byla zastřelena. Její život a související problémy představíme při setkání v pašijovém týdnu v úterý 16. dubna v 17.30 ve farním sále.

Za společenství Žít Laudato si‘

 

Světla Hanke Jarošová

www.zitlaudatosi.cz