Bohoslužby Svatého týdne 2017

V rubrice Bohoslužby jsme zveřejnili aktuální rozpis bohoslužeb Svatého týdne 2017.

 

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE V ROCE 2017

KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJE

Přineste si s sebou ratolesti jara – jívy, zlatý déšť

7:30

9:00

10:30

18:30

 

slavnostní průvod uprostřed kostela

průvod ze zahradní terasy (přijďte včas)

slavnostní vstup uprostřed kostela, pašije

slavnostní vstup uprostřed kostela, pašije

 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA 6:30 a 18:30

středa16:00

mše svatá – setkání s Hospodinovým trpícím Služebníkem

svátost smíření dětí mladšího školního věku

ZELENÝ ČTVRTEK 18:30 památka večeře Páně s umýváním nohou učedníků, společná modlitba s Ježíšem v Getsemanech, soukromá modlitba s Ježíšem v Getsemanech přes celou noc
VELKÝ PÁTEK 

den postu a modlitby,  k intenzivnímu prožití tohoto dne doma i v kostele

8:00

8:30

10:45

15:00

společná modlitba RCH a hodinky četby

pobožnost křížové cesty v kostele

pobožnost křížové cesty venku pro rodiny pro rodiny s dětmi

velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA 

den ticha, rozjímání nad smrtí u Kristova hrobu

8:00

8:30

9:00 – 10:30

12:00 – 20:00

společná modlitba RCH a hodinky četby

bezprostřední příprava na křest

příprava ministrantů v kostele na večerní liturgii

příležitost k osobní modlitbě u Božího hrobu, vstup bočním vchodem

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ 

je vhodné vzít si své křestní svíce k obnově křtu

 21:00 slavnost velikonoční svíce
bohoslužba slova
křest
eucharistie
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7:30

9:00

10:30

18:30

mše svatá s žehnáním pokrmů

mše svatá s žehnáním pokrmů

mše svatá s žehnáním pokrmů

mše svatá s žehnáním pokrmů

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  bohoslužby 7.30, 9.00, 18.30 (10.30 NENÍ)

 

Příležitost ke svátosti smíření v postní době 2017

každý den od 18:00
neděle půl hodiny před každou bohoslužbou(případně i během bohoslužby)
středa 5. – 12. 4.  17.00 k dispozici bude více kněží
středa 12. 4. 16.00 pro děti

Během obřadů Svaté třídenní se nezpovídá.

 

Mše

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *