BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE 2017

Pozn. – možno použít jako „mustr“ každý rok

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE V ROCE 2017

Ke stažení a k tisku také zde (ve formátu pdf)

KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJE

Přineste si s sebou ratolesti jara – jívy, zlatý déšť

7:30

9:00

10:30

18:30

 

slavnostní průvod uprostřed kostela

průvod ze zahradní terasy (přijďte včas)

slavnostní vstup uprostřed kostela, pašije

slavnostní vstup uprostřed kostela, pašije

 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA  

středa16:00

setkání s Hospodinovým trpícím Služebníkem

svátost smíření dětí mladšího školního věku

ZELENÝ ČTVRTEK 18:30 památka večeře Páně s umýváním nohou učedníkůspolečná modlitba s Ježíšem v Getsemanech, soukromá modlitba s Ježíšem v Getsemanech přes celou noc
VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu, pokud možno den pracovního volna k intenzivnímu prožití tohoto dne doma i v kostele

 

8:00

8:30

10:45

15:00

 

společná modlitba RCH a hodinky četby

pobožnost křížové cesty v kostele

pobožnost křížové cesty venku pro rodiny pro rodiny s dětmi

velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA 

den ticha, rozjímání nad smrtí u Kristova hrobu

8:00

8:30

9:00 – 10:30

12:00 – 20:00

společná modlitba RCH a hodinky četby

bezprostřední příprava na křest

příprava ministrantů v kostele na večerní liturgii

příležitost k osobní modlitbě u Božího hrobu, vstup bočním vchodem

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ 

je vhodné vzít si své křestní svíce k obnově křtu

 21:00 slavnost velikonoční svíce
bohoslužba slova
bohoslužba křestní
bohoslužba eucharistická
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  

7:30

9:00

10:30

18:30

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

asperges na začátku eucharistické bohoslužby

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  bohoslužby 7.30, 9.00, 18.30 (10.30 NENÍ)

 

Příležitost ke svátosti smíření v postní době 2017

každý den od 18:00
neděle půl hodiny před každou bohoslužbou(případně i během bohoslužby)
středa 5. – 12. 4.  17.00 k dispozici bude více kněží
středa 12. 4. 16.00 pro děti

Během obřadů Svaté třídenní se nezpovídá.