Svět a ples

Sláva všem organizátorům a účastníkům našich farních plesů! Díky nim si každý rok znovu uvědomujeme rozdíl mezi atmosférou farního plesu a plesů ostatních. Na farní plesy totiž chodí lidé, kteří […]

Patříte někam???

Vzhledem k pastoračnímu plánu, kterým chceme podpořit sounáležitost a službu lidí ve farnosti, může být užitečným krokem zjistit, jaké skupiny, společenství, týmy v naší farnosti v současnosti existují. Proto prosím, […]