Dotazník: Kdo jsou naši farníci?

Kdo jsou lidé, kteří chodí do našeho kostela? Co si myslí o stavu kobyliské farnosti? Odpovědi na tyto otázky poodhalil dotazník, který loni v březnu vyplnilo 557 našich farníků. O jeho výsledcích jsme zevrubně informovali v půlce února při farním shromáždění. Nyní vám zde nabízíme první z výstupů zaměřený na základní informace – věk, stav a pohlaví dotazovaných.

Mezi respondenty dotazníku převažovaly ženy (337, to je 60,5 %). Nejaktivnější při vyplňování byli lidé nad 30 let. Co se týče rodinného stavu, přes 60 procent dotázaných uvedlo, že jsou ženatí či vdané. Z ankety dále vyplynulo, že každý čtvrtý muž je svobodný a zejména to, že 13,5 % respondentů je po nějakém životním karambolu (úmrtí partnera, rozvod) osamocen.

Výsledky dotazníku se stanou cenným nástrojem mimo jiné pro členy pastorační rady farnosti (PRF) při výběru podstatných témat, na která by bylo vhodné se zaměřit při pastoraci. V širším smyslu pak poslouží například také kněžím při přípravách kázání.

Podobné dotazování proběhlo v roce 2008. K určitému zklamání organizátorů akce patří zjištění, že ačkoliv se nesnížil počet věřících, kteří dochází do našeho kostela (viz oficiální sčítání pražské arcidiecéze), současného šetření se zúčastnilo – ve srovnání s rokem 2008 – o 28 % farníků méně. Je to podle našeho názoru velká škoda, neboť se tím zbytečně snižuje stupeň reprezentativnosti názorů. Bude jistě třeba se i nad tímto faktem v PRF zamyslet.

Tabulka 1: Věkové kategorie respondentů

ročník nar. 1933 + víc 1934 – 43 1944 -53 1954 -63 1964 – 73
a.č. 35 87 84 40 81
% 6,3 15,6 15,1 7,2 14,5
ročník nar. 1974 – 83 1984 – 93 1994 -2003 neuvedeno celkem
a.č. 111 66 45 8 557
% 19,9 9,9 8,1 1,4 100,0

Tabulka 2: Stav (třídění dle pohlaví)

muž žena celkem
a.č. % a.č. % a.č. %
svobodný/á 57 25,9 64 19,0 121 21,7
sezdaný/á 152 69,1 201 59,6 353 63,4
ovdovělý/á 4 1,8 45 13,4 49 8,8
rozvedený/á 5 2,3 21 6,2 26 4,7
jinak 2 0,9 6 1,7 8 1,4
celkem 220 100,0 337 100,0 557 100,0

 Tabulka 3: Stav – třídění dle věkových kategorií

respondenti
nad 60 let 31– 60 let do 30 let věk neuveden
a.č. % a.č. % a.č. % a.č. %
svobodný/á 13 6,3 22 9,5 86 77,5 0 0,0
sezdaný/á 128 62,1 194 83,6 24 21,6 7 87,5
ovdovělý/á 46 22,3 3 1,3 0 0,0 0 0,0
rozvedený/á 17 8,3 9 3,9 0 0,0 0 0,0
jinak 2 1,0 4 1,7 1 0,9 1 12,5
celkem 206 100 232 100 111 100 8 100

Celý článek o prvních výsledcích ankety naleznete v březnovém čísle Kobylístku. Dotazník přinesl i mnoho jiných zajímavých poznatků o farnících a farnosti. Další podrobnosti se dozvíte v příštích vydáních Kobylístku a také zde na webu v aktuálních článcích a v rubrice věnované pastorační radě a jejím aktivitám.

Na základě článku pro březnový Kobylístek od Kazimíra Večerky sepsala a pro web upravila Lea Matušková.  

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *