Dotazník: Proč chodíme k Terezičce?

Proč chodíme na bohoslužby zrovna k Terezičce, tedy do kobyliského kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše? I na to jsme nalezli odpovědi v rozsáhlém dotazníku naší farnosti. Loni v březnu ho vyplnilo 557 našich farníků. První část výsledků jsme zveřejnili na webu v článku „Kdo jsou naši farníci?“ 25. února, druhou část pak v článku „Dotazník: Mezi farníky jsou technici, lékaři i učitelé“ 29. března. Články vyšly také v Kobylístku.

Následující tabulka ukazuje přehledně procentuální zastoupení volby důvodů u vybraných skupin farníků. Pro náležitou interpretaci je třeba ještě připomenout, že respondenti měli za úkol z předložených položek vybrat maximálně pěti možností (což se ne všem dotazovaným podařilo – někteří se nenechali ovlivnit a optimisticky zatrhli téměř vše – a byli z rozboru vyřazeni).

Tabulka 1: PROČ K TEREZIČCE – relativní četnosti za jednotlivé skupiny farníků (%)

  skupiny farníků
Důvody oblíbenosti: všichni muži ženy senioři studenti konvertité ti, co se chtějí „zařadit“
bydlím blízko kostela 49,2 45,9 51,3 60,2 32,9 46,3 40,5
pro salesiánskou spiritualitu 43,4 40,0 45,7 35,0 30,5 42,1 36,5
přátelé a kamarádi 33,4 33,6 33,2 21,4 41,5 31,6 23,0
posiluji zde víru 30,2 25,0 33,5 31,1 13,4 34,7 41,9
rytmické mše 30,0 33,2 27,9 15,5 42,7 30,5 23,0
vyhovují mi kazatelé 29,1 26,4 30,9 35,9 17,1 31,6 43,2
milá a veselá atmosféra 27,3 25,5 28,2 14,6 31,7 32,6 27,0
není zde zima 25,3 21,8 27,6 34,0 22,0 20,0 13,5
dobré dopravní spojení 22,8 23,6 22,3 35,9 18,3 21,1 17,6
zde akceptovány rušící děti 19,2 18,2 19,9 12,6 7,3 26,3 25,7
vyhovují mi zpovědníci 16,3 12,7 18,7 23,3 6,1 10,5 16,2
pro vedení liturgie 11,7 11,4 11,9 16,5 7,3 10,5 13,5
hodně mladých lidí 11,3 15,0 8,9 7,8 31,7 10,5 10,8
možnost zapojení se 10,6 8,2 12,2 5,8 11,0 13,7 12,2
líbí se liturgický prostor 9,3 10,9 8,3 5,8 9,8 7,4 9,5
setkává se zde s rodinou 7,7 7,7 7,7 7,8 7,3 3,2 6,8
programy pro mládež 7,4 10,5 5,3 1,0 24,4 2,1 4,1
chodím ze zvyku či tradice 7,2 8,2 6,5 6,8 18,3 3,2 8,1
délka bohoslužeb 6,6 5,9 7,1 12,6 3,7 3,2 2,7
je zde dobré ozvučení 4,1 4,1 4,2 6,8 6,1 2,1 4,1
dobrá pověst kostela 2,3 2,7 2,1 2,9 3,7 1,1 0,0
získávám zde víru 2,0 1,4 2,4 1,9 4,9 0,0 0,0
chodí sem spolupracovníci 0,9 0,5 1,2 1,0 0,0 1,1 0,0

Z tabulky vyplývá, že nejčastějším důvodem navštěvování našeho kostela je jeho relativní blízkost vzhledem k místu bydliště (ta je nejpodstatnější pro seniory). Pozoruhodné ovšem je, že hned na druhém místě akcentují respondenti přítomnost specifické salesiánské spirituality, která tak v jejich vyjádření znamená značnou „přidanou hodnotu“ našeho kostela. Hodnota salesiánské spirituality roste pro respondenty s úrovní vzdělání – viz další tabulka.

Nezanedbatelný význam přisuzují respondenti přátelským a kamarádským vazbám, které jsou spojeny s návštěvami liturgie a zejména s dobou před a po bohoslužbě. Mladé lidi vábí do našeho společenství též ohromná nabídka nejrůznějších programů pro mládež, které jsou jí zprostředkovávány, ale které si též sami vytvářejí. Značný zájem se též koncentruje kolem provozování rytmických mší, které považuje za jeden z velmi důležitých důvodů pro preferenci našeho kostela zejména ta skupina farníků, která chodí v neděli na mši svatou v 9.00, naopak bohoslužbu v 10.30 vyhledávají spíše ti, kteří by se bez tohoto způsobu liturgické hudby obešli. Zajímavým se též jeví zjištění, že respondenti, kteří usilují o své větší zařazení mezi věřící Kobylis, oceňují zejména místní kazatele, od kterých očekávají posílení své víry.

Akceptace „rušících“ dětí je podstatná zejména pro konvertity a farníky s vysokoškolským vzděláním, zvláště pak pro respondenty, kteří se v neděli účastní mše svaté v 10.30. Ti, kteří preferují nedělní ranní mši, považují za vysoce důležité, že je kostel v blízkém sousedství jejich bydliště, případně, že do něj mají dobré dopravní spojení, dávají též najevo, že ranní mši vyhledávají z důvodu možnosti většího soustředění bez rušivých vlivů. Zajímavým zjištěním je též to, že preferenční hodnota kazatelů vystupuje relativně častěji u farníků, kteří jsou vzdělanější a navštěvují zejména večerní nedělní bohoslužbu či přicházejí na poslední nedělní dopolední bohoslužbu.

 Tabulka 2: Důvody pozitivního vztahu k „Terezičce“ podle vzdělání (%)

  stupeň dokončeného vzdělání
Důvody oblíbenosti: všichni SŠ+VOŠ ZŠ+ vyučen
bydlím blízko kostela 49,2 53,4 49,5 29,0
pro salesiánskou spiritualitu 43,4 47,6 43,9 24,6
přátelé a kamarádi 33,4 34,1 34,3 27,5
posiluji zde víru 30,2 32,4 31,8 15,9
rytmické mše 30,0 26,6 31,8 39,1
vyhovují mi kazatelé 29,1 31,3 30,8 15,9
milá a veselá atmosféra 27,3 30,7 23,7 21,7
není zde zima 25,3 23,4 28,8 23,2
dobré dopravní spojení 22,8 23,8 20,2 26,1
zde akceptovány rušící děti 19,2 26,9 13,6 2,9
vyhovují mi zpovědníci 16,3 16,9 17,2 11,6
pro vedení liturgie 11,7 13,4 11,6 4,3
hodně mladých lidí 11,3 9,3 11,1 20,3
možnost zapojení se 10,6 11,0 12,1 4,3
líbí se liturgický prostor 9,3 7,6 11,6 10,1
setkává se zde s rodinou 7,7 7,2 9,6 4,3
programy pro mládež 7,4 5,9 5,1 20,3
chodím se zvyku či tradice 7,2 5,9 8,6 8,7
délka bohoslužeb 6,6 7,2 7,6 1,4
je zde dobré ozvučení 4,1 3,1 5,6 4,3
dobrou pověst kostela 2,3 0,7 3,0 7,2
získávám zde víru 2,0 1,7 1,5 4,3
chodí sem spolupracovníci 0,9 0,3 2,0 0,0

Ze zde uvedených dat lze ještě vysledovat řadu poznatků, pro které není v této zprávě dost místa, ale která budou jistě inspirovat naši Pastorační radu farnostu (PRF). Jen na okraj lze např. zjistit, že zhruba pouze každý desátý respondent volí estetickou stránku našeho kostela za důležitý prvek své preference, resp. estetiku chrámu uvádí jako jeden z důvodů, proč volí právě tento pražský kostel. Estetickou stránku našeho kostela uvádějí nejméně často nedělní účastníci na deváté.

 Tabulka 3: Důvody vztahu k „Terezičce“ podle preferovaných nedělních bohoslužeb (%)

  Nedělní bohoslužby
Důvody oblíbenosti: všichni 7,30 hod. 9,00 hod. 10,30 hod. 18,30 hod.
bydlím blízko kostela 49,2 57,7 44,6 55,3 38,0
pro salesiánskou spiritualitu 43,4 30,8 48,6 38,2 46,0
přátelé a kamarádi 33,4 19,2 43,9 19,5 28,0
posiluji zde víru 30,2 32,1 30,6 26,0 36,0
rytmické mše 30,0 2,6 51,4 6,5 10,0
vyhovují mi kazatelé 29,1 29,5 27,2 32,5 34,0
milá a veselá atmosféra 27,3 13,1 31,6 26,0 26,0
není zde zima 25,3 29,5 20,7 33,3 24,0
dobré dopravní spojení 22,8 34,6 16,0 27,6 30,0
zde akceptovány rušící děti 19,2 6,4 15,2 26,0 14,0
vyhovují mi zpovědníci 16,3 24,4 11,6 22,0 22,0
pro vedení liturgie 11,7 16,7 10,9 11,4 12,0
hodně mladých lidí 11,3 2,6 16,0 6,5 10,0
možnost zapojení se 10,6 6,4 12,9 5,7 16,0
líbí se liturgický prostor 9,3 10,3 6,8 12,2 18,0
setkává se zde s rodinou 7,7 6,4 11,6 2,4 2,0
programy pro mládež 7,4 0,0 10,2 1,6 14,0
chodím se zvyku či tradice 7,2 6,4 6,1 9,8 10,0
délka bohoslužeb 6,6 15,4 2,0 8,1 18,0
je zde dobré ozvučení 4,1 9,0 3,1 1,6 10,0
dobrá pověst kostela 2,3 6,4 1,7 1,6 2,0
získávám zde víru 2,0 2,6 1,7 0,8 6,0
chodí sem spolupracovníci 0,9 0,0 0,0 2,4 2,0

Na závěr dnešního pojednání ještě konstatujme, že ke svátosti smíření chodí výhradně do našeho kostela zhruba 40 % respondentů (více žen – 46 %, než mužů – 34 %), přičemž zhruba 10 % zde má svého stálého zpovědníka. Jestliže sečteme údaje tří pozitivních kategorií (mám zde svého zpovědníka, zpovídám se výhradně zde a častěji zde, než jinde) zjišťujeme z hlediska věkových kategorií, že k této důležité svátosti přistupují v našem kostele především mladí lidé do 20 let (76 % této věkové kategorie) a farníci nad 70 let (74 %), naopak nejméně přijímá tuto svátost u Terezičky mladí lidé mezi 21 – 30 lety (47 %) a lidé mezi 61 – 70 lety (55 %). Poněkud překvapivým zjištěním je to, že hodnotu místních zpovědníků nejméně akcentují lidé navštěvující nedělní devátou. I tato zjištění by měla být kriticky kontemplována.

Zdroj: Kobylístek, autor textu: Kazimír Večerka

Web: Lea Matušková

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *