Ekumenická bohoslužba u Terezičky, přímluvy k inspiraci

V pátek 24. ledna se u Terezičky konala ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18. – 25. ledna), v jejímž pořádání se naše farnost pravidelně střídá s farním sborem Českobratrské církve evangelické při kostele U Jákobova žebříku. Pravidelná večerní bohoslužba byla posunuta o hodinu dříve, což sice bylo oznámeno v nedělních ohláškách, ale přesto přišlo několik překvapených návštěvníků. Snad se za tu změnu moc nezlobili. Všechny zřejmě upoutal před oltářem položený nafukovací člun, který souvisel s hlavním biblickým textem celého týdne modliteb: Ztroskotání apoštola Pavla na moři, jeho pobyt na Maltě a laskavé přijetí od domorodců (Sk 27,18 – 28,10). Bohoslužbu vedl náš farář Martin Hobza, kázáním posloužil farář evangelického sboru U Jákobova žebříku Ondřej Kolář. Po bohoslužbě byl prostor pro rozhovor nad biblickými texty v menších skupinkách a poté společné setkání ve farním sále s pohoštěním. Velké díky patří všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu celého ekumenického setkání podíleli. Díky patří také všem, kteří přišli. Příští rok by se měla ekumenická bohoslužba konat ve sboru U Jákobova žebříku.

Pro zájemce přikládám osm přímluv, které jsme v rámci ekumenické bohoslužby pronášeli a které mohou inspirovat i vaše modlitby soukromé nebo modlitby v různých společenstvích během roku:

Milostivý Bože, uzdrav naše bolestivé vzpomínky na minulost, která našim církvím způsobila zranění a nadále nás od sebe odděluje. Slyš naše prosby za smíření.

Milostivý Bože, uč nás držet kurz přímo ke Kristu, pravému světlu. Slyš naše prosby za osvícení.

Milostivý Bože, posiluj naši důvěru ve tvou prozřetelnost vždy, když se cítíme ztracení v bouřích života. Slyš naše prosby za naději.

Milostivý Bože, proměň naše mnohá rozdělení v harmonickou jednotu a naši nedůvěru změň ve vzájemné přijetí. Slyš naše prosby za důvěru.

Milostivý Bože, dej nám sílu, ať pravdu hlásáme ve spravedlnosti a lásce. Slyš naše prosby za sílu.

Milostivý Bože, odstraň všechny viditelné i neviditelné překážky, které nám brání přijmout bratry a sestry nacházející se v nebezpečí nebo nouzi. Slyš naše prosby za pohostinnost.

Milostivý Bože, proměň naše srdce i celá křesťanská společenství, abychom mohli být nástroji tvého uzdravení. Slyš naše prosby za obrácení.

Milostivý Bože, otevři nám oči, abychom v celém stvoření viděli tvůj dar, a otevři i naše dlaně, abychom se o plody tvého stvoření solidárně dělili. Slyš naše prosby za štědrost.

Dotazy nebo nápady na další možnou ekumenickou spolupráci v rámci farnosti je možné posílat na níže uvedený email.

Martin Vaňáč

vanac@etf.cuni.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *