Kurz Zacheus – sladit víru s každodenním životem

Od září 2015 do jara 2016 se v naší farnosti uskuteční náročný inspirativní kurz Zacheus, který povede P. Ladislav Heryán, SDB. Srdečně vás zveme k účasti, zájemci se mohou přihlásit u Tomáše Redlicha na farním e-mailu farnost.kobylisy@sdb.cz.

O co jde?

Kurz Zacheus je duchovním formačním programem, primárně určeným věřícím laikům, kteří chtějí prohloubit svůj křesťanský život v jeho každodenním rozměru, ať již rodinném, profesním, společenském či politickém. Opírá se o sociální nauku katolické církve, zejména o Kompendium z roku 2004, Katechismus a texty Učitelského úřadu církve (Magistéria). Nejedná se však o kurz o sociální nauce církve ani o jejím uskutečňování, nýbrž o duchovní cestu, jejímž cílem je nalézt v našem všedním životě prostředky k našemu posvěcení.

Proč Zacheus?

V 19. kapitole Lukášova evangelia Ježíš říká Zacheovi: „Dnes musím zůstat ve tvém domě.“ Vezměme vážně ono „dnes“ a „ve tvém domě“. Jedná se o čas přítomný, o čas našeho každodenního života; a je to právě v našem vlastním domě, kde chce  Pán přebývat. Ten zahrnuje naši rodinu, práci i naše společenské či politické aktivity. Právě zde se chce Ježíš nechat pozvat, a právě v nich jde o to jej přijmout. Vždyť na konci evangelní epizody Pán Zacheovi neříká „Prodej všechno, co máš, a následuj mne…“ Ponechává jej ve světě, který je však nyní osvětlen a proměněn jeho návštěvou.

Zacheus je naším vzorem a obrazem naší naděje, že Pán přichází do dneška našich životů, aby bydlel v našem domě.

 Tři klíčové myšlenky pro pochopení Kurzu Zacheus:

 • účastníci mohou růst v jejich vztahu k Pánu tím, že objeví a plně využijí možnosti, které jim nabízí život ve společnosti
 • křesťanský životní styl je něco, co je třeba osobně zažít, a nikoli jen rozumově chápat
 • kurz je dílem Ducha svatého v každém z nás; není třeba nikoho nutit nebo přesvědčovat, nýbrž bratrsky doprovázet tak, aby byl otevřený Duchu svatému

Časová náročnost kurzu

Kurz se skládá z 8 přednášek v měsíčním rytmu. Posluchač pak dostane materiál pro práci na doma. Jeho úkolem je měsíc se zabývat předneseným tématem, přičemž se v polovině měsíce má sejít s ostatními účastníky ve skupině (nejlépe ve skupině asi osmi lidí; z přednáškové skupiny lze tedy vytvořit i více skupinek) a výsledky práce konfrontovat. Práce spočívá v jednoduchých denních úkolech a modlitbách, které jsou dány úkolovými listy a kterých je během měsíce asi patnáct (po posluchači vyžadují během těchto patnácti dní vždy asi třicet minut času).

Témata přednášek:

 • Aktéři stvoření (Stvořitel stvořil člověka ke svému obrazu, tedy jako tvůrce. Člověk má tedy svou prací rozvíjet stvoření a pokračovat v něm.)
 • Ve službě obecnému dobru (Člověk se podílí na stvoření tehdy, pokud je jeho činnost ve službě obecnému dobru; obecné dobro je základní kategorie sociální nauky církve.)
 • Spravedlivé nakládání s majetkem (Podílí-li se člověk na stvoření ve službě obecnému dobru, vytváří majetek. Je nezbytný, je nám svěřen: jak s ním nakládat a jak při jeho používání žít správně?)
 • Přednostní volba pro chudé (Ve společnosti vždy budou chudí. V čem je nezbytná pomoc chudým a slabým, aby se činnost ve stvoření realizovala plným způsobem?)
 • Uplatňování autority (Je-li činnost člověka podílením se na stvoření ve službě obecnému dobru, vždy bude zapotřebí, aby zodpovědně uplatňoval autoritu a zároveň byl autority poslušen.)
 • Subsidiarita a participace (Dva základní principy spravedlivého uspořádání společnosti. Každý křesťan je za společnost kolem sebe zodpovědný a je povinen ji budovat.)
 • Jednota a svoboda (Každá společnost, má-li být spravedlivá a funkční při usilování o společné dobro, musí usilovat o vytváření jednoty v různosti, za současného zachování svobody všech členů.)
 • Umění křesťanského života (Závěrečná shrnující přednáška. Jejím předmětem je rozvinutí Ježíšových slov „Já jsem cesta, pravda a život“ a výklad epizody o Ježíšově setkání se Zacheem, který je symbolem tohoto kurzu.)

Kurz Zacheus se zrodil v prostředí Komunity Emmanuel ve Francii, v současné době organizován rovněž v anglicky hovořících zemích a v Holandsku. Jeho cílem je proměna člověka prostřednictvím sociální nauky církve, která vychází z evangelia, z pasivního křesťana v učedníka Kristova, odpovědného za svět kolem sebe, z křesťana obsluhovaného v křesťana sloužícího.

 

Jeden komentář k “Kurz Zacheus – sladit víru s každodenním životem

 1. Jarka Streifova říká:

  Jak ve zkratce poděkovat za noc kostelů.Mám přitelkyni,která opravdu zodpovědně hledá spojení s Bohem,ale protože vyrostla v této době co opravdu vykořenila křesťanské bytí.Je křtěná- ale lehčí je sklouznout k léčiteli a kartám,tam je to jednodušší.Je na cestě– tuší,že ta cesta,kam občas zabíhá není správná.Noc kostelů dává neuvěřitelný prostor k vnímání,krásy křesťanů jinak !!!!!,že to nejsou jen ti co maj to utrpení kříže a ti mě fakt nepřitahují…
  Ať již dnešní dny a přístupy křesťanů jsou otevřenější, děkuji za každou možnost,že o křesťanstvi se zavadí v takové neskutečné nádheře jako jsou dny víry a noc kostelů.
  Mé vrstevnice kolem 50let opravdu odjedou na jakýkoli seminář zasvěcení,malby,rušení negací a tarotu.A není jednoduché těmto hledajícím ukazovat cestu,která je o pokoře-taky dnešní myšlení-nemůžu tak žít nic bych DNES nedokázala- MUSIM SE UŽIVITsklonit se před požehnáním,je někdy nad síly vysvětlit A ukázat se dá jen na ojedinělých programech,kam mám šanci své blízké přítelkyně vzít,a dá se jen ukazovat a věřit,že Pán už si přitáhne připravené hledající-s tím že budu jen dovysvětlovat…..snad správně a pod vedením Ducha svatého…..díky pomáhám též v rámci svých možností…..Jarka S

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *