Naším novým farářem je P. Martin Hobza

Asi už všichni farníci vědí o velké a důležité změně na postu faráře. Po 14 letech P. Jožku Brtníka vystřídal P. Martin Hobza. V následujícím textu si můžete přečíst jeho úvodní slova, která napsal pro zářijový Kobylístek:

Milí čtenáři Kobylístku,

poprvé vás oslovuji v roli faráře. Po čtrnáctiletém požehnaném působení Josefa Brtníka není snadné naskočit do rozjetého vlaku. Navíc nemám s vedením farnosti přímé zkušenosti. Působil jsem jako salesián ve středisku mládeže v Brně, ve formační komunitě mladých salesiánů v Českých Budějovicích a posledních pět let jsem sloužil tady v Kobylisích jako představený komunity a farní vikář. Neskrývám, že mám obavy, jak to zvládnu. Mám ale tři velké jistoty, na které chci vždycky spoléhat:

– Dobrý Bůh, který uschopňuje ke své službě ty, které povolává

– farníci, zvláště ti, kteří aktivně slouží, modlí se, podporují společné dílo

– salesiáni, ať už ti zemřelí, kteří zdejší dílo budovali a určitě se za nás dál přimlouvají, nebo především ti živí, kteří zde žijí a pracují.

Chtěl bych pokračovat v tom dobrém, co se zde děje. Prosím vás o velikou trpělivost, protože není možné, abych do všeho rychle pronikl. Je zde i mnoho věcí, které běžely tak nějak samovolně, na základě osobní domluvy nebo zvyku. Do těch se mi bude pronikat nejobtížněji, ale spoléhám právě na vaši trpělivost, velkorysost a aktivní přístup.

Mezi nejdůležitější úkoly patří zajisté hlásání Božího slova, svátostná služba a budování společenství, které je součástí živého společenství církve.

Na pastorační radě farnosti se v poslední době víc hovoří o farním společenství, o sounáležitosti s farností. Padla otázka, co udělat pro to, aby lidé ve farním společenství byli přijímáni, aby se zde cítili doma, aby měli prostor ke službě. Považuji to za velmi důležité. Být mimo společenství Božího lidu znamenalo už ve starozákonní době být vzdálen od chrámu, od Hospodina. Žít mimo společenství církve je riskantní. Bohužel často ti, co se vzdalují od společného slavení liturgie, od společenství věřících, se často vzdalují víře i Bohu. Proto je důležité a užitečné investovat do farního společenství. Napadají mě dvě věci, které podporují sounáležitost. Pojmenoval jsem to souslovím NĚKAM PATŘIT, NĚČÍM SLOUŽIT. Myslím, že to ode mne ještě uslyšíte…

Z praktických záležitostí pracuji na tom, aby lidé snadno našli v našem areálu „farní ordinace“, (většinou se tomu říká farní kancelář). A aby nebyla příliš často prázdná. Aby se lidé dovolali v případě potřeby kněze. Aby se snadno dostali k informacím, které od duchovní správy očekávají. Aby se lidé dostali přes den do kostela. Úkolů a snů je mnoho. A mnohé se již uskutečňují. Prosím, abyste nebyli neteční k Procesu areál a k Projektu Salesiánského centra. Není to nic jiného než konkretizace výše uvedených přání. Napoprvé je toho ode mne dost.

Zvu vás všechny ke společné cestě za Kristem. Zvu vás všechny ke společné cestě s Kristem.

Všem žehnám. P. Martin Hobza, farář

Telefonní číslo faráře (případně jiného dostupného kněze):
283 029 165

Ačkoli je to pevná linka, bude k dispozici i mimo úřední hodiny, protože ji lze přesměrovat na mobil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *