Papež prohlásil rodiče sv. Terezie z Lisieux za svaté

Papež František svatořečil v neděli 18. října rodiče sv. Terezie z Lisieux, patronky naší farnosti a našeho kostela. Svatý Otec se rozhodl kanonizovat Louise a Zélii Martinovi v čase synody o rodině jako konkrétní příklad svatosti v rodině a zároveň v neděli, na níž připadá světový den misií.

Manželé Zélie a Louis Martinovi

Oba manželé Martinovi pomýšleli v mládí na vstup do kláštera, ale život je vedl jinou cestou. Z jejich svazku se narodilo devět dětí, z nichž však přežilo jen pět; mezi nimi Marie-Françoise Thérèse, pozdější sv. Terezička z Lisieux, a Léonie, jejíž beatifikační proces byl zahájen loni v červenci.

„Rodina a rodinné vztahy fungují dobře tehdy, když manželé žijí svou lásku jako povolání. Navzájem se přijímají jako dar z Boží ruky a prožívají svůj život s tím, že mají před sebou plán, který mají naplnit společně. Bůh dává znamení a Duch napovídá jak kráčet společně, učit se úctě, pomáhat si navzájem a společně přistupovat ke všemu, co život přináší. A manželé Martinovi dokázali žít právě tak,” uvedl P. Romano Gambalunga, postulátor kanonizačního procesu.

Louis a Zélie Martinovi jsou prvním manželským párem – nepočítáme-li mučedníky – který byl svatořečen společně. Jejich život byl naplněn hlubokou vírou. „Žili naprosto běžným, prostým životem, který můžeme přirovnat k životu Svaté Rodiny v Nazaretě. Rozhodli se klást Boha na první místo, vsadili na modlitbu, jak osobní tak rodinnou, ” řekl P. Jean-Marie Simar, rektor poutního místa zasvěceného Martinovým v Alençon.

Na přímluvu manželů Martinových došlo ke dvěma prověřeným zázračným událostem. V obou případě o jde o uzdravení dětí: italského chlapce Pietra, který se narodil v roce 2002 s těžkou deformací plic, a španělské holčičky Carmen, která přišla na svět předčasně v roce 2008 s těžkým krvácením do mozku.

Převzato a upraveno z Radio Vaticana.

Více informací o rodičích sv. Terezičky v rubrice Sv. Terezička.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *