Pár čísel z naší farnosti za rok 2014

V roce 2014 bylo v naší farnosti pokřtěno 50 lidí, z toho pět dospělých a 45 dětí. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 44 dětí a šest dospělých. Biřmováno u nás bylo i s dospělými pokřtěnými 26 osob.

Do křesťanského manželství vstoupilo pět párů. Svátost nemocných při společném udílení a jednotlivě přijalo 130 osob. Pohřbů bylo 51, z toho 28 do země a 23 kremací. K výuce náboženství v sedmi školách a v našich prostorách je přihlášeno 15 dětí předškolního věku a 135 dětí věku školního. K prvnímu svatému přijímání se připravuje 25 dětí, ke křtu 16 dospělých. Ke svátosti biřmování se v příštím roce připravuje 10 mladých a osm dospělých. Kurz Alfa o základech křesťanství absolvovalo 25 dospělých a 10 mladých účastníků.

V loňském pastoračním roce jsme zavedli biblický kroužek Hovory o bibli, na který chodí kolem 20 osob, a katechismový kroužek Hovory nad katechismem, na který chodí okolo 10 osob.

Letošní pastorační rok vychází z konstituce o církvi – Lumen gentium a má název: „Církev – společenství svolávané Pánem – Dům Slova“ s mottem: „Žijme v Ježíšově domě, jeho světlo předávejme“. Zatím jsme měli s tímto tématem podzimní čtvrteční setkávání s P. Janem Houkalem s účastí 20 – 40 osob. Další programy budou pokračovat v následujících měsících.

Ve farnosti se setkává kolem 300 dospělých v týdenních, čtrnáctidenních nebo měsíčních intervalech asi ve 20 společenstvích různého typu (modlitební, vzdělávací, nad Písmem). Mládež (asi 100 osob) se setkává v desítce společenství. Kolem 130 lidí pracuje v různých pastoračních skupinkách, které se přímo podílejí na pastorační činnosti farnosti. Nepočítám v to další, jako jsou hudební skupiny, skauti a jiní.

Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na životě i službě v naší farnosti. A zvu k zapojení se do služby rozvoje života a činnosti farnosti i další, abychom SE STÁLE VÍCE POSUNOVALI Z TYPU FARNOSTI OBSLUHOVANÉ K FARNOSTI SLOUŽÍCÍ. Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a pěkném průběhu svátků vánočních v našem kostele a celém Salesiánském centru.

P. Josef Brtník

(Vybráno z lednového Kobylístku)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *