Postní doba 2022

 • Popeleční středou začíná postní doba. Je to den přísného postu a papež František nás zve, abychom jej obětovali za Ukrajinu. Při všech bohoslužbách bude udílen popelec. Od 16 h je příležitost pro děti přistoupit ke svátosti smíření.
 • Křížové cesty – probíhají v našem kostele každou neděli ve 14.30. Na webu je odkaz na sdílený dokument, do kterého se jednotlivá společenství mohou zapsat a ujmout se vedení jednotlivé křížové cesty.
 • Malý průvodce postní dobou – je k dispozici v kostele a můžete si ho stáhnout v Google Play jako aplikaci do mobilu.
 • Postní kapky 2022k přípravě na Velikonoce je možné opět využít i „Postní kapky“ na téma  POSTNÍ CESTA A LÁSKA V RODINĚ. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz
 • OBNOVA FARNOSTI 5. března. Připravuje ji Pavel Šimůnek na téma: Čiň pokání a věř evangeliu. Začneme od 8.30. Dvě dopolední zamyšlení budou stejná jako ta odpolední. Mše svatá může být společná pro dopolední i odpolední účastníky. Mohou se na ní setkat rodiče i s dětmi a po bohoslužbě si děti předat. V čase osobní modlitby bude k dispozici více zpovědníků. Po celý den bude možnost se občerstvit ve farním sále. Pokud někdo přinesete něco k zakousnutí pro ostatní, budeme rádi. Na tuto obnovu se není třeba hlásit. 

Průběh: 
8.30 křížová cesta 
9.00 první zamyšlení 
9.30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
10.30 druhé zamyšlení 
11.00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
12.00 mše svatá 
13.00 první zamyšlení („repríza“) 
13.30 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
14.30 druhé zamyšlení („repríza“) 
15.00 pobývání před Boží tváří a možnost svátosti smíření 
16.00 křížová cesta 

 • OBNOVA PRAŽSKÉ SALESIÁNSKÉ RODINY A DALŠÍCH ZÁJEMCŮ 26. března. Připravuje ji Radek Gottwald inspirován letošní strennou hlavního představeného salesiánů na téma: Dělejte všechno s láskou, nic násilím (sv. František Saleský). 

Průběh: 
8.45 ranní chvály 
9.00 informace ke dni
9.05 modlitba k Duchu Svatému, první promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření) 
10.45 druhá promluva, po ní adorace (příp. možnost svátosti smíření) 
12.15 oběd ve farním sále (na 2 skupiny)
13.00 v kostele adorace a možnost svátosti smíření, v sále možnost setkání s přáteli 
15.00 křížová cesta 
15.30 mše svatá 
Zájemci z  farnosti, kteří se chtějí obnovy zúčastnit a dostat oběd, se mohou předem (nejlépe do 22. 3.) přihlásit na níže uvedený email. Během celého dne bude možnost občerstvení ve farním sále. 
František Blaha, fxblaha@sdb.cz

 • OBNOVA MLÁDEŽE proběhne 8.–10. dubna v Rumburku. Sledujte sociální sítě Salesiáni Kobylisy a Úterky u Terky pro více informací.
 • Slavnosti v postní době: sv. Josefa v sobotu 19. března a slavnost Zvěstování Páně v pátek 25. března – mše svaté budou v 6.30 a v 18.30 h. 
 • Předvelikonoční příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
  •  V rámci postních obnov o sobotách 5. a 26. března (viz výše).
  • Od 4. do 13. dubna každý den od 17 do 18.30 hodin. 
  • V jiné dny (kromě Velikonočního třídení) půl hodiny před nedělními bohoslužbami, každý den půl hodiny před večerními bohoslužbami, případně po domluvě s knězem.
  • Zpovídání dětí ve středu 13. dubna od 16 hodin. 
 • Návštěvy nemocných – pokud víte o starších a nemocných lidech, kteří stojí o předvelikonoční návštěvu kněze, zapište je v sakristii nebo zatelefonujte na 283 029 165. Opravdu je RÁDI navštívíme a setkáme se s nimi. 
 • Katechumeni prožívají závěrečnou část přípravy na křest. Na křest se připravuje 9 dospělých a 4 děvčata školního věku. Kromě toho dalších 5 dospělých prožívá přípravu s katechumeny a připravují se na přijetí dalších svátostí. Budou představeni farnosti a přijati mezi čekatele křtu 6. března při bohoslužbě v 18.30, skrutinia a žehnání proběhnou 20. 3. v 7.30 hod., 27. 3. v 9.00 hod. a 3. 4. v 10.30 hod. Pamatujte na ně prosím ve svých modlitbách. 
 • Úklid kostela. Zveme všechny ochotné k předvelikonočnímu úklidu kostela a jeho okolí v sobotu 9. dubna od 9 hodin. Máte-li nějaký svůj oblíbený uklízecí nástroj, můžete si ho vzít s sebou. Děkujeme předem. 

Postní cesta do Jeruzaléma pro děti i dospělé ze Salesiánského centra

Milé děti, rodiče, přátelé, rádi bychom vás pozvali od 2. března ke společné  postní cestě do Jeruzaléma.
Co to vlastně je postní doba? Často máme představu, že si musíme odepřít především jídlo a další věci. Ale to není to hlavní. Především by nás postní doba měla nasměrovat k větší citlivosti a pozornosti vůči Bohu a druhým lidem, k obnově vlastního života.
Připravili jsme pro vás list s postní cestou, úkoly a podrobnějšími informacemi. Můžete si ji vzít od 28. února na recepci Salesiánského centra (od pondělí do pátku od 8 do 20 hod.), v kostele u dětské vývěsky, u vašich lektorů, katechetů nebo vytisknout z webu střediska či farnosti.
Pokud splníte v daném týdnu úkol, vybarvíte si den modrou barvou a vyzvednete si na recepci záložku. Celkem tedy můžete nasbírat 6 záložek za 6 týdnů postní doby. Za splnění všech úkolů si můžete od 19. do 30. dubna převzít na recepci odměnu.
Toto postní putování není určeno jen dětem, zapojit se mohou i dospělí z naší farnosti a střediska. Doufáme, že se s námi na cestu do Jeruzaléma vydáte, že se nám společně podaří potěšit mnoho potřebných lidí a že se budeme na konci cesty radovat ze slavného Vzkříšení.
Tak vzhůru do Jeruzaléma! 
Eva Špačková a Katka Jelínková
https://strediskokobylisy.cz/aktuality/postni-cesta-do-jeruzalema

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *