PRÁZDNINOVÝ PROVOZ FARNOSTI

Provoz recepce Salesiánského centra:

 • V červenci nebude recepce otevřena, proto nebude ani možný přístup do kostela mimo čas bohoslužeb.
 • V srpnu bude recepce otevřena od pondělí do pátku od 7:30 do 17 hodin. V tu dobu bude zpříštupněn i kostel.

Dostupnost kněze:

Během prázdnin neplatí pravidelné hodiny farních kněží pro veřejnost. Po celou dobu prázdnin však bude kněz, mající právě službu ve farnosti, trvale dostupný na telefonním čísle 283 029 165 (bude mít toto číslo přesměrováno na svůj mobil). Záležitosti, které nejsou akutní, můžete řešit e-mailem: farnost.kobylisy@sdb.cz.

Mše svaté v našem kostele:

 • Pondělí až sobota: 6.30 a 18.30.
 • Neděle: 7.30, 9.00, 10.30 a 18.30.

Bude:

 • ve všedních dnech v 6.15 modlitba ranních chval;
 • půl hodiny před večerními bohoslužbami možnost svátosti smíření;
 • každý čtvrtek po mši adorace do 19.30;
 • na první pátek v měsíci v 17.00 možnost adorace a svátost smíření;
 • čtvrteční bohoslužba v domovech důchodců, pokud to opatření dovolí.

Nebudou:

 • nedělní mše v 11.00 u Svaté Kláry v Troji a v 16.30 Dolních Chabrech,
 • středeční mše v 17.00 pro děti;
 • noční adorace na první čtvrtek;
 • rytmická hudba při mších svatých;
 • pravidelné hodiny farních kněží pro veřejnost.

HLASTE SE UŽ TEĎ!

Doporučujeme UŽ TEĎ napsal na e-mail farnost.kobylisy@sdb.cz, pokud uvažujete:

 • o přípravě na křest – ať už jako dospělí, anebo jako děti školního věku;
 • o biřmování – týká se vysokoškoláků a starších (příprava mladších začne na podzim 2022);
 • o přípravě na (první) přijímání – týká se především dětí od 3. třídy; pokud někdo z dospělých byl pouze pokřtěn a měl by zájem přijmout i další svátosti, ať se ozve také;
 • o dopolední Alfě pro maminky s dětmi.

Pokud ve svém okolí nebo mezi svými známými víte o někom, kdo má zájem, upozorněte ho na to.

O přihlašování dětí do výuky náboženství a do kroužků ve středisku se dočtete v prázdninovém čísle Kobylístku (ke stažení ZDE).

Přejeme vám pěkné a požehnané léto!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *