Přehled aktivit pro děti staršího školního věku a mládež v Salesiánském centru

Přehled zahrnuje název aktivity, jméno a kontakt zodpovědné osoby, popis aktivity a kdy probíhá. Koordinátorem křesťanských aktivit pro mládež v Salesiánském centru je Dominik Vachuda:

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz 

 

Salesiánské středisko mládeže Praha – Kobylisy (SaSM) realizuje následující aktivity. Řadu z nich pořádá za pomoci farníků a pro děti farníků.

 

Kroužky

Markéta Hanáková, FMA, vedoucí kroužků zájmového vzdělávání

krouzky@sdb.cz, marketa.hanakova@strediskokobylisy.cz

Kroužků je celá řada a jsou zaměřeny na rozvoj mladých v různých směrech (sportovní, tvořivé, umělecké, vzdělávací, společenské). Kompletní seznam na školní rok je vždy uveden na http://www.strediskokobylisy.cz/krouzky/

 

Fotbalové turnaje

Karel Malec, karel.malec@strediskokobylisy.cz

Fotbalové turnaje pro děti školního věku a mládež. Termíny a místa turnajů v Malé kopané: Kobylisy 20. 10., Uhříněves 2. nebo 9. 2., Brno 15. 6. Fotbalový turnaj na Den Salesiánského centra v Kobylisích 25. 5.

 

Oratoř

Dušan Vaněk, vedoucí otevřeného klubu Oratoř

dusan.vanek@strediskokobylisy.cz; 731 604 197

Otevřený klub, ve kterém jsou přítomni pedagogové (asistenti), kteří pomohou dětem dobře strávit volný čas: hrami, povídáním, sportem. Pro mladé do 18ti let. Oratoř také pořádá jednorázové akce: výlety, lyžák, dvě letní chaloupky. Součástí jsou slůvka (inspirativní myšlenky pro život po vzoru Dona Boska) vždy v 17.00 v herně. Otevřeno každý všední den 14.00 – 18.00.

 

Tábory a pobyty, chaloupky

Dominik Vachuda, dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

V létě, ale i během školního roku pořádáme pobyty s různým zaměřením (např. vodácké, turistické, fotbalové, poznávací) včetně příměstských táborů. A to pro chlapce, děvčata, smíšené skupiny nebo rodiny. Nabídka táborů na léto 2019 bude zveřejněna 1. 2. 2019.

 

Nízkoprahový klub Vrtule

Jan Vališ, vedoucí Nízkoprahového klubu Vrtule

vrtule@sdb.cz, jan.valis@strediskokobylisy.cz; 731 604 196

Nabízí sociální a právní poradenství, zprostředkování informací, pomoc při řešení krize. Otevřeno má pondělí – čtvrtek 15.00 – 19.00. Krom toho pracují také dva terénní pracovníci na sídlišti Ládví a Bohnice (kde máme u hřiště u Lidlu naší základnu: maringotku Vrtulku). Pro mladé do 22 let.

 

Farnost sv. Terezičky realizuje následující aktivity a některé též ve spolupráci se Střediskem mládeže a je možné se do nich hlásit v průběhu celého školního roku

 

Výuka náboženství 

6. třída, Zdeňka Korousová, Monika Gattnarová, zdenka2001@email.cz

7. – 9. třída, Lucka Ortiz, Dita Krtičková, lubu78@hotmail.com; dita.krtickova@centrum.cz

Seznámení s poselstvím biblických příběhů, křesťanskými hodnotami, křesťanskými svátky, prožíváním víry. Pro 6. třídu, úterý 17.00 – 18.00, 7. – 9. třídu, úterý 17.30 – 18.30. Rozvrh a informace k přihlášení jsou k dispozici na farním webu: https://terezicka.cz/vyuka-nabozenstvi/

 

Ministranti a maxistranti

Pavel Šimůnek, ministranti, pavelsimunek@volny.cz

Martin Hobza, maxistranti, farnost.kobylisy@sdb.cz

Program zahrnuje, jak prostor ke sportovnímu vyžití, tak ke vzdělávání a duchovnímu růstu, mladší ministranti, středy 15.45 – 17.00, pak navazuje bohoslužba pro děti, starší maxistranti, úterky od 16.45 – 18.30 pak navazuje bohoslužba pro mládež.

Pokud jde o hlavní činnost, ministrovat je možné, stejně jako loni, na šestnácti či sedmnácti pravidelných bohoslužbách v týdnu. (Všední dny 6.30 a 18.30, středa navíc dětská 17.00. Neděle 7.30, 9.00, 10.30 a 18.30.

Pokud jde o doplňkovou činnost, první schůzka ministrantů po prázdninách bude ve středu 12. 9. v  15.45, maxistrantů v úterý 11. 9. v 16.45. Přijít mohou všichni, kdo chodili loni. Případné přechody k maxistrantům, pokud nastanou, budou řešeny v průběhu školního roku. V sobotu 15. 9. bude pěší výlet.  O podzimních prázdninách 27. 10. až 30. 10. pro dvanáctileté a starší setkání ministrantů ze salesiánských farností v Plzni. V sobotu 10. 11. bude diecézní setkání ministrantů. Podrobnější informace k jednotlivým akcím naleznete dva týdny předem na ministrantské nástěnce v sakristii.

Prosím také, aby se ohlásili ti, kdo by chtěli začít ministrovat. Ať už malí (ideálně, když už dokážou číst a aspoň nějak psát), ale i ti, kteří by byli ministrovali rádi už dříve, ale brání jim v tom středeční termín schůzek. Nějaké řešení v takovém případě vymyslíme, bohoslužeb bez ministrantů ve školním věku je v naší farnosti většina, prostor pro službu zde tedy je.

 

Spolča holek

Zdeňka Korousová, zdenka2001@email.cz

Víra, modlitba, společenství, služba, hry, povídání, Boží slovo, sdílení, 6. – 7. třída, čtvrtek 17.00 – 18.30, 8. třída a výš (12 – 16 let), pátek 14.30 – 16.00. Začátek v týdnu od 12. 9.

 

Úterky u Terky

Dominik Vachuda, dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Úterky u Terky jsou pravidelným setkáváním se mladých každé úterý. Začíná se vždy mší svatou od 18.30 za doprovodu kapely, poté následuje program ve farním sále, příp. v přilehlých farních prostorách. Tato setkání jsou otevřená mládeži od 14 do 26 let, primárně bychom se však rádi zaměřili (a to i programově) na cílovou skupinu 14-18 let. Pokud by však chtěli přijít např. 13-tiletí, rádi je uvidíme. Každé první úterý bude tzv. Velký Úterek s hostem, každé třetí úterý pak Čajovna U Veselého salesiána s hrami a aktivitami, příp. s prostorem i na nějaké témátko. Toto třetí úterý je pak primárně zaměřeno na účástníky, kteří nejsou zařazeni v jiných společenstvích (např. HEC, maxistranti, biřmovanci apod.), které se budou setkávat o dalších úterých. Pro více informací buď napište přímo koordinátorovi Dominiku Vachudovi nebo navštivte facebookové stránky facebook.com/uterky.

 

HEC

Václav Jiráček, vaclav.jiracek@strediskokobylisy.cz; 283 029 320

Skupina, co se společně modlí, diskutuje, hraje si a podle zájmu podniká různé akce. Přidat se mohou účastníci 15+. Scházet se budeme každé třetí úterý v měsíci, kdo chce, přidá se samozřejmě na společný první úterek (pro všechny skupiny).

 

Příprava na svátost biřmování

Jak již bylo napsáno dříve (Kobylístek červen 2018, str. 8 – 9), letos přípravu na svátost biřmování pro mladé neotvíráme. Zájemci ve věku 16–18 let se mohou přidat k přípravě, která začne v roce 2020. Už teď mohou patřit do skupiny „HEC“, která se v tu dobu na biřmování bude připravovat. Kontaktní osobou je P. Václav Jiráček (lze psát i na mail farnosti: farnost.kobylisy@sdb.cz

 

Pěvecká schola Boží trouby

Stanislava Mihalcová, stanislava.mihalcova@gmail.com, 776 294 109

Marián Mihalec, marian.mihalec@gmail.com, 725 155 990

Ide o zboreček detí (dievčatá aj chlapci), ktorí sa venujú spevu, ktorý sprevádza sv. omšu, súčasťou je hlasová výchova, učenie sa nových piesní, spievanie na sv. omši a keď vyjde čas i nejaké hry, sú dve základné podmienky, aby dieťa vedelo čítať a malo základný hudobný sluch, dnes je najviac členov vo veku 10-12 rokov, ale súčasťou je i 17 ročné dievča a 7 ročné dievčatko. Je možné sa pridať aj behom roku, chceme ale hlavne stálejších členov…

Každý piatok od 17.00 v knihovne/hudebne, koniec je 18.30, občas spievame na sv. omši, v prípade, že nemožeme píšeme mail na rodičov, že zboreček nebude…, prvý rát sa stretneme 21. 9., na sv. omši spievať nebudeme.

 

Florbalové turnaje

Petr Novák, ptr.novak@seznam.cz

Florbalové turnaje převážně hrané v Praze – Uhříněvsi kam se po přihlášení společně dopravujeme vlakem. Jedná se o soboty v dopoledních a odpoledních hodinách. Termíny v roce 2018 a 2019 jsou: 13. 10., 10. 11., 8. 12., 19. 1., 16. 3., 13. 4. Účastni se mohou děti a mladí lidé do 16 let (pohárových turnajů – říjen, březen, duben) do 15 let (přeborů – listopad, prosinec, leden).

 

Alfa pro mládež

Filip Vodrážka, alfaml@sdb.cz; 776338607

Zábavné diskuzní večery a jeden víkend o základech křesťanské víry; určeno pro věřící i nevěřící, především středoškoláky a vysokoškoláky; témata navazují, doporučujeme chodit pravidelně, nejlépe od začátku nebo se připojit během prvních 3 večerů. Každé úterý 19.00 – 21.00 ve farním sále, první setkání je 8. 10.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *