Příprava dětí na 1. přijímání

Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i v tomto školním roce zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Vyžaduje se, aby dítě bylo pokřtěno, aby chápalo rozdíl mezi eucharistií a obyčejným pokrmem, aby dokázalo rozlišovat dobro a zlo a aby projevilo přání Krista z lásky přijímat. Obyčejně tuto přípravu konají žáci třetích tříd nebo starší. Je velmi žádoucí, aby dítě navštěvovalo druhým rokem pravidelnou výuku náboženství nebo alespoň bylo přihlášeno do náboženství ve školním roce 2021/2022. Z rozumných důvodů mohou do přípravy vstoupit i mladší děti.

Příprava v kostele má dvě fáze.

  • První jen pro rodiče – 5 setkání vždy druhé pondělí v měsíci po večerní mši svaté přibližně od 19.10 hodin v kostele. Setkání bude trvat přibližně 40 minut.
    • Termíny setkání rodičů:  8. listopadu 2021, 13. prosince 2021, 10. ledna 2022, 14. února 2022 a 14. března 2022.
  • Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Budou ve středu po dětské mši svaté (která začíná v 17 h) od 17.40 do 18.25 v kostele.
    • Termíny:  6.,  13., 20. a  27. dubna, 4., 11. a 18. května 2022.

Během přípravy bych se také rád osobně setkal s rodiči, případně celou rodinou. Ponechávám na rodičích, zda přijmou mé pozvání na setkání v Salesiánském centru, anebo zda mám rodinku navštívit u vás doma.

Pokud budou setkání kvůli koronaviru nějak omezena, přizpůsobíme tomu i přípravu. O způsobu budete informováni.

První svatá zpověď dětí předběžně proběhne v sobotu 21. května 2022 v kostele v 16.00.

Slavnost prvního svatého přijímání předběžně plánujeme 22. května 2022 při mši svaté (na přesné hodině se ještě domluvíme).

Kontakt:  P. František Blaha,  tel.: 283 029 165, e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz

PŘIHLÁŠKA k vyplnění prostřednictvím