Příprava dětí na 1. přijímání

Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i ve školním roce 2022/2023 zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Vyžaduje se, aby dítě bylo pokřtěno, aby chápalo rozdíl mezi eucharistií a obyčejným pokrmem, aby dokázalo rozlišovat dobro a zlo a aby projevilo přání Krista z lásky přijímat. Obyčejně tuto přípravu konají žáci třetích tříd nebo starší. Je velmi žádoucí, aby dítě navštěvovalo druhým rokem pravidelnou výuku náboženství nebo alespoň bylo přihlášeno do náboženství ve školním roce 2022/2023. Z rozumných důvodů mohou do přípravy vstoupit i mladší děti.

Příprava v kostele má dvě fáze.

  • První jen pro rodiče – 5 setkání jednou měsíčně v pondělí po večerní mši svaté přibližně od 19.10 hodin v kostele. Setkání bude trvat přibližně 40 minut.
    • Termíny setkání rodičů:  7. listopadu 2022, 5. prosince 2022, 9. ledna 2023, 13. února 2023 a 13. března 2023.
  • Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Budou ve středu po dětské mši svaté (která začíná v 17 h a jste na ni s dětmi také zváni) od 17.40 do 18.25 v kostele.
    • Termíny:  5.,  12., 19. a  26. dubna, 3., 10. a 17. května 2023.

Během přípravy bych se také rád osobně setkal s rodiči, případně celou rodinou. Ponechávám na rodičích, zda přijmou mé pozvání na setkání v Salesiánském centru, anebo zda mám rodinku navštívit u vás doma.

Pokud budou setkání kvůli koronaviru nějak omezena, přizpůsobíme tomu i přípravu. O způsobu budete informováni.

První svatá zpověď dětí předběžně proběhne v pátek 19. května 2023 v kostele v 16.00. A po ní bude následovat nácvik na neděli. 

Slavnost prvního svatého přijímání předběžně plánujeme 21. května 2023 při mši svaté ve 12 hodin.

Kontakt:  P. František Blaha,  tel.: 604 365 458 nebo 283 029 165, e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz

PŘIHLÁŠKA k vyplnění prostřednictvím