Příprava dětí na 1. přijímání

Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i v tomto školním roce zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Vyžaduje se, aby dítě bylo pokřtěno, aby chápalo rozdíl mezi eucharistií a obyčejným pokrmem, aby dokázalo rozlišovat dobro a zlo a aby projevilo přání Krista z lásky přijímat. Obyčejně tuto přípravu konají žáci třetích tříd nebo starší. Je velmi žádoucí, aby dítě navštěvovalo druhým rokem pravidelnou výuku náboženství nebo alespoň bylo přihlášeno do náboženství ve školním roce 2020/2021. Z rozumných důvodů mohou do přípravy vstoupit i mladší děti.

Příprava v kostele má dvě fáze.

  • První jen pro rodiče – 5 setkání vždy druhé pondělí v měsíci po večerní mši svaté přibližně od 19.10 hodin v kostele. Setkání bude trvat přibližně 40 minut.
    • Termíny setkání rodičů:  9. listopadu 2020, 14. prosince 2020, 11. ledna 2021, 8. února 2021 a 8. března 2021.
  • Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Budou ve středu po dětské mši svaté (která začíná v 17 h) od 17.40 do 18.25 v kostele. 1
    • Termíny:  14.,  21. a  28. dubna, 5., 12., 19. a 26. května 2021

Během přípravy bych se také rád osobně setkal s rodiči, případně celou rodinou. Ponechávám na rodičích, zda přijmou mé pozvání na setkání v Salesiánském centru, anebo zda mám rodinku navštívit u vás doma.

Pokud budou setkání kvůli koronaviru nějak omezena, přizpůsobíme tomu i přípravu. O způsobu budete informováni.

První svatá zpověď dětí předběžně proběhne v sobotu 29. května 2021 v kostele v 16.00.

Slavnost prvního svatého přijímání předběžně plánujeme 30. května 2021 při mši svaté v 10.30.

Kontakt:  P. František Blaha,  tel.: 283 029 165, e-mail: farnost.kobylisy@sdb.cz

PŘIHLÁŠKA k vyplnění prostřednictvím