Projekt 14+ aneb snaha nabídnout mladým věřícím v Kobylisích možnost dozrát ve víře ve společenství vrstevníků

Mnozí dospělí dnes vzpomínají na partičky a společenství, do nichž rádi patřili. Tuto svoji zkušenost z mládí považují za velmi důležitou pro svůj další vývoj, ať už ve víře nebo ve vzájemných vztazích. Moc rádi by něco podobného dopřáli svým dětem. A ptají se, co pro to my salesiáni děláme? Co pro to mohou udělat oni?

Ještě před pár lety fungovaly v tomto smyslu úterky a s nimi spojená společenství mládeže, která se pravidelně scházela a pořádala různé akce. Jenže se nějak stalo, že se úterky vyprázdnily… Mohlo to být tím, že animátoři dospěli, oženili se a povdávali, odstěhovali se a noví se nenašli… Mohlo to být také tím, že demografická křivka v minulých letech zaznamenala úbytek mládeže, nebo že salesiáni nedokázali držet s touto skupinou mládeže krok. Kdo ví? Každopádně jsme v situaci, kdy kostel je plný dětí, které mají spoustu aktivit a vyžití. Chodí na dětské mše, mají výlety, chodí do náboženství, na ministrantské schůzky, do sborečku, do spolča, jezdí na tábory, chodí do kroužků a do oratoře. Jenže když se dostanou do mládežnického věku, co jim můžeme nabídnout dalšího, aby to odpovídalo jejich potřebám a aby se „neztratili“?

Touto palčivou potřebou se zabýváme na různých grémiích už delší dobu. Chci vám předložit, k čemu jsme došli, a poprosit vás o další spolupráci. Pracovně nazýváme naše hledání 14+ (čtrnáct plus). Museli jsme si stanovit nějakou věkovou hranici, která nám dovolí pracovat alespoň trochu systematicky. Vycházíme z toho, že do 14 let je jakási nabídka aktivit, kterou mohou mladí navštěvovat. Zároveň se dá předpokládat, že ve čtrnácti už jsou mládežníci víc samostatní, trochu víc „dospělí“. Proto bereme věk 14 jako takový přechod, i když u konkrétních dětí to může být jinak…

Koncepce je taková, že se pokusíme každé dva roky podchytit skupinu, která by spolu prošla dospíváním. V této skupině by vždy měl být kněz salesián a další animátoři. Reálně to tedy budou mladí, kterým je kolem 14 a 15 let, chlapci i děvčata, kteří mají vztah k našemu kostelu – farnosti. Oficiálním vstupem bude letní prázdninová akce – týdenní pobyt. Ti, které toto společenství zaujme, se budou scházet a podnikat společné výjezdy a akce. Mimo jiné se budou účastnit jedenkrát měsíčně velkého úterku (o tom píši dále). Po roce bude nabídnuta této skupině dvouletá salesiánská animátorská škola (4 víkendy za rok). Mimo to se samozřejmě budou dál setkávat tak, jako první rok. Po skončení animátorské školy se budou rok připravovat na svátost biřmování. Jeho přijetím se završí čtyřletý cyklus, kterým projdou spolu se salesiánem a animátory. Věříme, že někteří z nich se zařadí jako animátoři pro další generaci 14+, která bude právě začínat.

Je to samozřejmě hezká teorie, kterou je třeba ověřit a uvést do života. Před rokem již první taková vlaštovka začala. Je to skupina mladých, kteří si říkají HEC. Letos začnou kurz animátorů a za dva roky začnou přípravu na biřmování. Salesiánsky je tato skupina silně zastoupena Vaškem Jiráčkem, Michalem Svobodou a Markétou Hanákovou. Pokusím se to zesumírovat.

– jednou za 2 roky vznikne skupina 14 a 15letých kluků a holek

– první rok se budou scházet

– druhý a třetí rok budou moci absolvovat kurz animátorů

– čtvrtý rok se budou připravovat na biřmování

Nejčastěji kladené otázky:

Náš potomek nebyl ještě u biřmování a už mu je 15 (nebo víc). Kam se má zařadit?

Nejlepší řešení je přidat se k HECu. Obraťte se na P. Václava Jiráčka (nebo na faráře, ten vás zkontaktuje). Pokud se do tohoto společenství zájemce o biřmování nechce přidat, může se připojit za 2 roky jen na roční přípravu. Biřmování mladých bude v roce 2021. Pak už snad každé dva roky.

Našemu dítěti je 13–14. Co mu farnost nabízí?

Někteří ještě chodí do náboženství, kroužků, maxistrantů, na turnaje… Připravujte je na to, že o prázdninách 2019 pro ně bude důležitá zahajovací akce, na kterou by se měli určitě přihlásit. Informujte jmenovitě faráře o těchto dětech, aby je spolu s týmem mohl vést v patrnosti a víc si jich všímat. Mohou se účastnit velkých úterků, které budou jednou za měsíc.

– Je nějaký koordinátor aktivit pro mládež v naší farnosti?

Ano, jmenuje se Dominik Vachuda. Má koordinovat křesťanské programy pro mládež v rámci salesiánského centra (chaloupky, úterky, 14+). Kontakt na něj je: dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

– A co úterky, budou ještě?

Jak už bylo řečeno, organizovaný program s hostem bude jedenkrát za měsíc, kam se budeme snažit osobně zvát mladé lidi od 13 let. V den, kdy bude velký úterek, nebude schůzka maxistrantů nebo jiné podobné schůzky a všichni budou zváni na úterek. Mše svaté budou nadále v úterý určeny pro mládež a doprovázeny rytmickou hudbou. Kromě velkého úterku bude jednou měsíčně příležitost sejít se po mši na posezení nebo sport pro ty, co nepatří do žádného spolča nebo skupiny. Koordinátorem je již zmíněný Dominik.

PS: Prosím za neustálou modlitbu za mladé lidi a za osobní příklad a vedení dětí k Pánu Ježíši od nejútlejšího věku, to je nejlepší příprava na období, kdy na ně přijde puberta…

P. Martin Hobza, farář

Jeden komentář k “Projekt 14+ aneb snaha nabídnout mladým věřícím v Kobylisích možnost dozrát ve víře ve společenství vrstevníků

  1. Ahoj! Zdravím všechny a přeji této iniciativě aby žila a vyvíjela se! Myslím, že don Bosko velmi doporučoval formaci mladých právě ve společenství a moje životní zkušenost to velmi potvrzuje. A mladé lidi, kteří se nestanou přívěsky prezentací, ale svébytnými, svobodnými a rozvojeschopnými osobnostmi bude velmi potřeba. Nejen děti ulice jsou dnes ohroženou mládeží, ale i ti, kteří jsou díky své životní situaci a dispozicím vystavení kvalifikovaným výzvám zla. Věk, o který jde je myslím klíčový. Držím palce a pokud by vás napadlo, že něčemu můžeme, přes pokročilý věk, pomoci, zkuste se na mne obrátit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *