Děkujeme za použití tohoto QR kódu!

Zahajujeme novou formu komunikace Salesiánského centra s veřejností.

Tentokrát Vás přesměrujeme na stránku připravovaného kurzu Alfa.