Svatodušní svátky a příprava na ně

Svatodušní novéna 10.–18. 5. a letniční vigilie 18. 5.

Slavností Seslání Ducha Svatého vyvrcholí velikonoční doba. Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní (proto novéna) modlí o nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). 

I my jsme pozváni, abychom se společně a s Pannou Marií modlili o nové letnice v našem životě a v životě církve. Můžete se připojit k společným setkáním, které budou následovat po večerní mši svaté. Půjde o asi 20minutovou modlitbu s myšlenkami Vojtěcha Kodeta, kterou nás provedou různá společenství.  Schéma i texty zamyšlení budou připraveny. Přihlásit se můžete ZDE.  

Pokud se vám nepodaří zúčastnit se společných setkání, pomodleme se každý den v rodině nebo sami třeba svatodušní hymnus Přijď, Tvůrce Duchu svatý (Kandionál 422) nebo sekvenci Přijď, ó Duchu přesvatý (423), případně můžete přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého seslal“.

Celá příprava vyvrcholí večerní svatodušní vigilií v sobotu 18. 5. ve mši svaté od 18.30 se skupinou Kairos. (Počítejte, že bohoslužba bude krásná a o něco delší – bude trvat asi hodinu a půl.)

 

František Blaha 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *