Svatý týden a Velikonoce 2021

Svatodušní novéna 14.–22. 5. 

Zveme k společnému prožití novény k Duchu Svatému. Bude probíhat od pátku 14. května v kostele po večerní mši svaté a potrvá cca 20 minut. Osmidenní přípravou nás každý den provedou zástupci jednotlivých skupinek semináře Obnovy v Duchu Svatém. Novéna je inspirována texty Komunity Blahoslavenství, které jsou ke stažení ZDE pro ty, kteří nemohou přijít do kostela.

Poslední den v sobotu 22. května bude zakončen svatodušní vigilií od 19.30 h, kterou nás provede skupina KAIROS.

A přikládáme další odkaz na verzi novény pro rodiny s dětmi

 

Od 10. 5. 2021: ZRUŠEN REZERVAČNÍ SYSTÉM. Zůstávají přidané bohoslužby v neděli ve 12 a v 16 h.  

 

24. 4. 2021: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek,

 • že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku),
 • budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti –
 • a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.
 • Doporučení ČBK: Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Protože se domníváme, že změny by měly být postupné, že je třeba i nadále určité opatrnosti (i někteří farníci stále s touto nemocí bojují), upravujeme nedělní provoz u Sv. Terezičky od 26. dubna takto:

 • Bohoslužby v 7.30, 9.00, 10.30 a v 18.30 budou pro 120 věřících (takto by mohly být zachovány rozestupy); během bohoslužby v 9 a 10.30 bude ozvučená i farní zahrada.
 • Ponecháváme bohoslužby ve 12.00 a v 16.00 pro 75 lidí (zejména pro ty, kteří potřebují být chráněni a nestýkat se s větším množstvím lidí).
 • Ponecháváme možnost přijmout Eucharistii i mimo mši v neděli 11.15–12.00 a 17.45–18.00 hodin.
 • V tomto smyslu je také zachován rezervační systém, abychom předešli nadměrné kumulaci osob. Odkaz na rezervaci bohoslužeb

Obrázkové Malované Velikonoce

Svatý týden a Velikonoční třídení 

Milí přátelé, máme před sebou druhé slavení Velikonoc v době pandemie. Zatím se můžeme jenom domnívat, jaká budou opatření. Předkládám vám návrh, který vychází ze současných opatření, návrh, na kterém jsme se shodli s pastoračním týmem a který jsme konzultovali s pastorační radou a některými dalšími farníky. Všechny plány jsou s poznámkou: dá-li Pán a dopřeje-li nám Pán milost slavit takto Svatý týden a Velikonoce, budeme-li zdraví nebo nebudeme-li v izolaci či v karanténě. 

Pondělí, úterý a středa Svatého týdne 

 • 6.30 mše svatá
 • 9–12 a 15–18 otevřený kostel, adorace, možnost svátosti smíření čí rozhovoru s knězem
 • od 17 do 18.30 h posílená zpovědní služba
 • 16–17 h (ve středu) zpovídání dětí 
 • 17.00 (ve středu) mše svatá pro děti
 • 18.30 mše svatá

Velikonoční třídení 

   • Rodinám doporučujeme slavení Velikonoc (Velikonočního tridua) v rodinách. Materiálů k tomu je poměrně dost: Domácí liturgie Velikonočního třídení vytvořená v Olomouci; liturgie.cz – na stránce dole, apod.) Domácí liturgii můžete spojit s návštěvou otevřeného kostela, ve čtvrtek a v pátek přijetím Eucharistie atd.
   • Směrnice pro letošní slavení Velikonoc umožňují mít letos na Zelený čtvrtek a Velký pátek více obřadů. My jsme se shodli, že obřady budeme slavit jenom jednou, ale jinak necháme celý den kostel otevřený k modlitbě, přijetí Eucharistie, svátosti smíření, ve čtvrtek k adoraci, na Velký pátek k uctění kříže. Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje, aby věřící, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužeb, sledovali streamované bohoslužby z katedrály (katedrála TV). Z našeho kostela budeme streamovat obřady Velikonočního třídení na Youtube kanále Farnost Kobylisy co nejjednodušším způsobem, aby to co nejméně narušilo průběh bohoslužeb i možnost osobní modlitby před bohoslužbami či po nich.  
   • Děti (a nejen je) zveme, aby doma namalovaly obrázky na téma velikonočních událostí. (Více informací zde.) Téma si děti s rodiči vyberou ve sdílené tabulce na farním webu a zapíšou se do ní. Obrázky namalují, naskenují a uloží na sdílený disk. Na Velký pátek originály přinesou do kostela a položí na oltářní stupně. Na Velikonoce je vyvěsíme na šňůru po obvodu kostela a uděláme z nich krátký film na Youtube kanál farnosti.  
   • Služby jednotlivých kněží: najdete zde
   • Rezervace bohoslužeb…

  Zelený čtvrtek

    • 8.00–8.30 modlitba ranních chval a modlitby se čtením; 
    • 8.30–12; 14–18  otevřený kostel, adorace, možnost přijetí Eucharistie, možnost svátosti smíření čí rozhovoru s knězem;
    • 18.30 obřady Zeleného čtvrtku v kostele pouze pro akolyty a ministranty; ostatní mohou být na obřadech přítomni v ozvučené farní zahradě či farním sále, ale pouze po předchozí rezervaci přes internet – maximum je 100 věřících;
    • obřad bude vysílán na Youtube kanálu Farnost Kobylisy;
    • 19.30–20.30 tichá modlitba v Getsemanské zahradě. 

  Velký pátek

    • 8.00–8.30 modlitba ranních chval a modlitby se čtením; 
    • 8.30 křížová cesta v kostele s Laudato si’.
    • Mezi 10. a 12. h jste zváni na venkovní křížovou cestu (více ZDE) od Vozovny Kobylisy přes Ďáblický háj ke Kobyliské střelnici se zakončením v kostele u Terezičky. Více informacích je v článku od týmu dětských bohoslužeb. Zakončení křížové cesty bude v kostele s možností uctít kříž, přijmout Eucharistii, nechat namalované obrázky na oltářních stupních, přinést jména zemřelých či vážně nemocných.
    • 9.00–14.30 otevřený kostel, klanění se kříži, možnost přijetí Eucharistie, možnost svátosti smíření čí rozhovoru s knězem; možnost přiinést namalované obrázky a jména zemřelých a vážně nemocných a položit je před kříž
    • 15.00 obřady Velkého pátku v kostele pouze pro zdravotníky, členy záchranných složek a učitele; ostatní mohou být na obřadech přítomni v ozvučené farní zahradě či farním sále, ale pouze po předchozí rezervaci přes internet – maximum je 100 věřících; 
    • obřad bude vysílán na Youtube kanálu Farnost Kobylisy;
    • 16.30–20.30 otevřený kostel, klanění se kříži, možnost přijetí Eucharistie, možnost svátosti smíření čí rozhovoru s knězem
    • Během Velkého pátku v kostele probíhá tradiční sbírka na Svatou zemi. Děkujeme za vaši štědrost.  
    • Začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (najdete na stránkách V. Kodeta, apoštol.cz, atd.).

  Bílá sobota

    • 8.00–8.30 modlitba ranních chval a modlitby se čtením; 
    • 8.30–9.00 obřady závěrečné přípravy katechumenů a příprava vigilie;
    • 9.00–16.00  otevřený kostel, modlitba u Božího hrobu před hlavním oltářem, dnes bez možnosti přijetí Eucharistie, možnost svátosti smíření čí rozhovoru s knězem;

  Velikonoční vigilie

    • 20.00 (ZMĚNA!) Vigilie Zmrtvýchvstání – určena pouze pro katechumeny, kmotry a jejich nejbližší příbuzné, asistenci, určené lektory a zpěváky; ostatní mohou být na obřadech přítomni v ozvučené farní zahradě či farním sále, ale pouze po předchozí rezervaci přes internet – maximum je 100 věřících.
    • Obřad bude vysílán na Youtube kanálu Farnost Kobylisy

  Velikonoční neděle

    • 10 bohoslužeb se svěcením pokrmů (k 9 bohoslužbám, které jsou od 14. 3., přidána bohoslužba ve 14.30); 
    • nutnost rezervace, která bude spuštěna 28. 3. ve 14 h – jen jednou: buď v neděli, anebo v pondělí;
    • ostatní bez rezervace mohou být na ozvučené farní zahradě;
    • Během neděle a pondělí se koná sbírka na salesiánskou kongregaci. Děkujeme za vaši štědrost. 
    • Modlitbu k žehnání pokrmů v rodinách si můžete stáhnout zde.

  Velikonoční pondělí 

    • 5 bohoslužeb (7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30), [kdyby byly bohoslužby brzy obsazeny, můžeme během týdne na toto pondělí přidat další]; 
    • nutnost rezervace, která bude spuštěna 28. 3. ve 14 h – jen jednou: buď v neděli, anebo v pondělí;
    • ostatní bez rezervace mohou být na ozvučené farní zahradě.

  VELIKONOČNÍ KONCERT

  Milí přátelé, pokud si chcete udělat krásnější Velikonoce poslechem  díla Josepha Haydna – Sedm posledních slov našeho Spasitela na kříži v provedení Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou šéfdirigenta a regenschoriho od Sv. Terezičky Zbyňka Müllera.

  https://www.facebook.com/filharmoniaKosice/videos/787397785222695/

 • Venkovní štafetová křížová cesta

  Podrobnější informace najdete ZDE.

  Milí farníci, mládeži, rodiny s dětmi!

  Epidemiologická situace nám bohužel nedovoluje setkat se u křížové cesty ve větším počtu, tak jak tomu bylo v minulých letech. Přesto věříme, že se společně sjednotíme v modlitbě. Zveme vás proto na venkovní štafetovou křížovou cestou do Ďáblického háje. 

  Na Velký pátek 2. dubna 2021 od 10 do 12 budou v Ďáblickém háji připravená zastavení křížové cesty. 

  Začátek křížové cesty bude v Ďáblickém háji u Vozovny Kobylisy, kde si každý zájemce (jednotlivec, dvojice, rodina….), bude moci vyzvednout texty k rozjímání.  Pak sám, ve dvojici či rodinách může projít křížovou cestou a rozjímat nad jednotlivými zastaveními.

  Křížová cesta bude směřována od Vozovny Kobylisy ke Kobyliské střelnici.

  Závěr křížové cesty bude v kostele u sv. Terezičky, kde bude možnost přijmout Eucharistii, poklonit se kříži nebo přinést obrázky velikonočních událostí.

  Organizační instrukce: Vzhledem k tomu, že křížovou cestou nemůžeme jít společně, budeme rádi, když všichni zájemci nepřijdou přesně na 10. hodinu, ale přijdou k Vozovně ve vymezeném čase (10–12 h). Rodina si může přinést svůj vlastní kříž, nebo si jej v lese může vyrobit. 

  Těšíme se na vás. Dětský tým

2 komentářů k “Svatý týden a Velikonoce 2021

 1. Ing.Foit Zdeněk říká:

  Nešlo by obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty vysílat na internetu, podobně
  jako se vysílaly nedělní mše? Myslím, že by o to byl velký zájem. Brání tomu něco?
  S pozdravem
  Ing.Foit Zdeněk

  • František Blaha říká:

   Dobrý den, jak bylo napsáno v článku, bohoslužby budou streamovány na Youtube kanálu Farnost Kobylisy… Požehnané Vleikonoce. F. Blaha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *