Svatý týden a Velikonoce 2022

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Nechejme se obdarovat Bohem, který nesmírně rád prokazuje milosrdenství, abychom mohli být spolupracovníky na šíření Božího království.

  • Od 4. do 13. dubna každý den od 17 do 18.30 hodin. 
  • Ve čtvrtek 7. dubna po večerní mši až do 22 hodin.
  • V neděli 10. dubna před bohoslužbami i při nich.
  • V jiné dny (kromě Velikonočního třídení) půl hodiny před nedělními bohoslužbami, každý den půl hodiny před večerními bohoslužbami, případně po domluvě s knězem.
  • Zpovídání dětí ve středu 13. dubna od 16 hodin

Květná neděle 

 • Obvyklý nedělní program bohoslužeb  7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30. 
 • Při bohoslužbě v 9 h průvod s ratolestmi z farní zahrady.
 • Na všechny bohoslužby si prosím s sebou doneste ratolesti k požehnání. 

Zelený čtvrtek 

 • 8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
 • 9.30 v katedrále Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků
 • 18.30 mše sv. na památku Večeře Páně a krátká společná modlitba v Getsemanské zahradě – předsedá Radek Gottwald 
 • 20.00 začíná celonoční adorace – můžete se zapsat do sdílené tabulky ZDE

Velký pátek 

Bílá sobota 

 • 8.00 modlitba liturgie hodin v kostele 
 • 8.30 obřady bezprostřední přípravy před křtem
 • 12.00–19.30 možnost adorace u Božího hrobu – můžete se zapsat do sdílené tabulky ZDE

Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání

 • 20.30 bohoslužba spojená se křtem – předsedá František Blaha 

Neděle Zmrtvýchvstání 

 • Obvyklý nedělní program bohoslužeb  7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 
 • 11.00 mše u Sv. Kláry
 • Při všech mších bude žehnání pokrmů.
 • Během slavnosti Zmrtvýchvstání v kostele probíhá sbírka na salesiánskou kongregaci. 

Velikonoční pondělí 

 • 7.30 mše svatá, 9.00 mše svatá, 18.30 mše svatá 
 • Nebude tedy mše sv. v 10.30 a v 16 h!

Velikonoční úterý (POZOR ZMĚNA!)

 • mše svatá bude již v 17 hodin!
 • 18.30 ekumenická bohoslužba mládeže

Triduum v Dolních Chabrech 

 • Zelený čtvrtek 18.00 (V. Jiráček) 
 • Velký pátek 18.00 (P. Šimůnek) 
 • Velikonoční vigilie 20.00 (P. Šimůnek) 
 • Neděle Zmrtvýchvstání 16.30

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *