Synoda 2021-2023

Záměrem synody není vytvořit další dokumenty. Spíše má lidi inspirovat, aby snili o církvi, kterou jsme povoláni být, má přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navazovat nové a hlubší vztahy, učit se navzájem, má stavět mosty, osvěcovat mysl, rozehřívat srdce a rukám navrátit sílu pro naše společné poslání.

Evropské synodální setkání a jak dál pokračovat v procesu synody ve farnosti

V rámci synodálního procesu, který papež František zahájil již v roce 2021, se 5.–12. 2. 2023 uskutečnilo v Praze Evropské synodální setkání zástupců biskupských konferencí, kterého se zúčastnila, jako externí pozorovatel, také představená sester salesiánek Zdeňka Švédová. Setkali jsme se s ní, abychom se zeptali na její zkušenost z tohoto setkání, které nám dává vhled do dalšího procesu synodálního dění. 

Z rozhovoru vybíráme:

 • Setkání bylo velice dobře technicky zvládnuté, online bylo asi 200 účastníků a tlumočilo se do pěti jazyků. Začalo se modlitbou a už sama forma ukazovala na velkou pestrost společenství, někdo se modlil v tichu, někdo použil video prezentaci nebo kytarový doprovod. Všechny biskupské konference představily své výstupy, které odevzdaly předem kvůli nutnému překladu, pořadí prezentací bylo dáno abecedně, každý měl k dispozici 6 minut. Poté následoval další příspěvek, bez komentářů a diskusí. Mohlo tak být vysloveno cokoli a bylo to vysloveno v klidu. Příspěvky byly velice různé, od požadavků svěcení žen a manželství pro všechny až po názory, že synodální proces je dílo ďábla a církev se kvůli tomu rozpadne. Ukazovalo to tak na obrovskou pestrost, kterou je schopna církev pojmout.
 • Každý den byla připravena k reflexi ve skupinách jedna otázka, co očekáváme, jaké napětí vnímáme a co synodální proces asi přinese. Na závěr určený tým zpracoval během poslední noci závěrečnou zprávu, do které se podařilo zakomponovat všechny hlasy, které zazněly. Tato zpráva nabízí plný obraz evropské církve se vším, co v ní je, a je poctivým hledáním toho, co chce Duch svatý říci, bez hodnocení, co je dobré či špatné. Například Švýcarsko s požadavky na stejnopohlavní manželství ukazuje na Boží milosrdenství vůči homosexuálům, irská církev předložila tvrdá čísla o zneužívání v církvi, a ukazuje tak na nezvládnutou moc. Zatímco konzervativní hlasy, zaznívající z východu Evropy, se nám snaží říci, abychom zůstali tou lodí, která bezpečně chrání lidi a jejich hodnoty. 
 • Synodální proces je pomalý a žádá si velkou pozornost, nikdo z něho však nevyjde zraněný, i když mluvíme o bolestných skutečnostech. Jsme zvyklí, že církev něco vyhlásí a my se podle toho zařídíme, ale lidé by měli vzít svůj život odpovědně do vlastních rukou. Více různých názorů a pestrost hlasů v církvi odpovídá Božímu zjevení a naší snahou by mělo být neztratit pohled na celek a udržet si postoj milosrdenství k odlišnostem. Je možné, že každá diecéze bude hledat svoji vlastní cestu a na lokální úrovni pracovat na změnách, příkladem může být vyhlášení milosrdenství vůči znovusezdaným v plzeňské diecézi.
 • V rámci naší farnosti vzniklo 17 skupinek, které vypracovaly závěry svých setkávání a zaslaly je pražskému arcibiskupství. Ze všech závěrů vznikla diecézní Syntéza výstupů presynodálních skupin, která reflektuje všechna témata a je důležitým podkladem k dalším setkáním a diskusím. 
 • Je pro nás důležité, abychom se seznámili také se závěry našich kobyliských skupinek a společně představili pestrost naší farnosti. Oslovili jsme proto koordinátory skupin a chystáme provést také syntézu farních výstupů, kterou bychom vám mohli představit.
 • Abychom porozuměli procesu synody a jejímu směřování tak, jak ji papež František zamýšlel, rádi bychom pozvali všechny, kteří mají zájem, k možnosti zapojení se a spolupráce. 

Díky za vaše modlitby i povzbuzování, síla Ducha Svatého nás nese dál.

Za kobyliský synodální tým 

Jana a Marek Poláškovi, Ilona Tůmová a Tomáš Redlich

Důležité odkazy: 

https://www.cirkev.cz/synoda-2021-2024

https://apha.cz/novinky-kategorie/synoda-2021-2023/Kroky pro společenství, která jsou ochotna diskusi nad synodálním tématem či tématy věnovat dvě až tři setkání:

 • Koordinátor skupinky se registruje ZDE
 • Dále postupuje podle níže uvedených instrukcí.
 • ODKAZY

20. 11. 2021: Termín výstupů ze skupinek prodloužen do 1. 3. 2022!

5. 11. 2021: NÁVOD NA SETKÁNÍ SYNODÁLNÍ SKUPINY

4. 11. 2021: Pozvánka M. Němečka pro koordinátory skupinek na setkání 20. 11. 2021

Vážení koordinátoři, jak jsem dříve inzeroval, chci vás pozvat na setkání koordinátorů synodálního procesu v našich farnostech. Seminář je plánovaný na sobotu 20. 11. od 14 hodin do prostor kostela sv. Vojtěcha Kolejní 4 Praha 6 (je zde možné v sobotu parkovat). Prosím vás o přihlášení se formou formuláře: https://pastorace.apha.cz/prihlaska-koordinatoru-skupinek-synoda-2021-2023/. Na setkání bude možné zodpovědět otázky a zkusíme alespoň částečně ukázat, jak proces probíhá.

V případě zhoršení covidových opatření bude konán v živém přenosu na youtube kanálu Pastoračního střediska: https://www.youtube.com/channel/UCBvfQNCbnFriV0we1yroFUQ)

Prosíme o splnění podmínek pro účast na hromadné akci podle aktuálních platných opatření…

31. 10. 2021: Prodloužení termínu synodního procesu v místních církvích do 15. srpna 2022

30. 10. 2021: OTÁZKY pro synodální setkání ve skupinách

30. 10. 2021: Dopis diecézního koordinátora P. Němečka koordinátorům synodálních skupinek

Vážení koordinátoři synodálních skupinek, vážení otcové kněží, tímto prvním e-mailem vám chci předně poděkovat, že jste se rozhodli pustit se do procesu přípravy synody o synodalitě. Jde o velké téma ve světové církvi, ale má velký význam také u nás. Farní část procesu není složitá, i když vyžaduje trochu času.

Pokusil jsem se vytvořit jakýsi ROCESTNÍK informací, které jsou jednak obecné a jednak se vztahují na konkrétní práci ve skupinkách. Naleznete ho jako „Synoda 2021–2023 ROZCESTNÍK“ https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ Tento rozcestník zkusíme stále znovu doplňovat o nové články a odkazy.

Redakční systém webu arcibiskupství pražského má  svůj značně omezený a specifický způsob práce. Vkládat novinky jako samostatné články lze pouze na https://www.apha.cz/novinky/ , kde po pravé straně je možné zaškrtnout pole „Synoda 2021–2023“ a vyfiltrují se novinky s tímto tématem. Do těchto novinek tedy budeme vkládat události a některé články a občas něco i zopakujeme pro ty, kteří do procesu naskočí později. V „ROZCESTNÍKU“ bude prostor pro další i méně významné odkazy.

V naší diecézi jsme zvolili specifickou cestu, takže nevyužíváme „farní koordinátory“, tedy jednoho člověka na farnost, který by řídil další koordinátory uvnitř farnosti. V naší diecézi každý koordinátor se přímo přihlásí a také přímo nám zašle výstupy.

Na webu jsme prozatím připravili několik článků, které popisují obecně, co se pojmem synodalita míní. Jsou zde také videa, k danému tématu.

Doporučuji pročíst si Přípravný dokument synody https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32503_32503/pripravny-dokument-synoda-2021-2023.pdf

Vaše práce jako koordinátorů znamená moderovat alespoň dvě setkání. Pokusil jsem se připravit jakousi „kuchařku“ na základě zkušeností z podobného setkání, které proběhlo v Římě v den zahájení synodního procesu. Jde o článek  Návod na setkání synodální skupiny ( https://www.apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/ ).

Předpokládám, že se skupinka bude věnovat jen jednomu tématu. Pokud se ale některá skupina rozhone pokračovat a projít otázek více, nic tomu nebrání! Jen je třeba pečlivě zaznamenat každé setkání zvlášť.

Zápis či výstup z těchto setkání bude předán k nám pomocí webového formuláře. Ten zatím není hotový. Chceme ho nejprve ověřit na nějaké konkrétní skupince. Pracovně však mohu sdělit, že bude zahrnovat kolonky jako počet účastníků skupiny, farnost… a pak předpokládáme asi 5000 znaků na záznam toho, co skupina objevila jako zásadní, jako to, co „Duch Boží praví církvi dnes“. Jako diecézní tým musíme zpracovat ze všech skupinek pouze 10 stránek, které zachytí nejpodstatnější témata, ty pak předáme národnímu týmu.

Vidíme však zvláštní výzvu v tom, že naše diecéze očekává změnu na postu arcibiskupa. Ať již to bude dříve nebo později, ať to bude někdo znalý diecéze nebo někdo vzdálenější, bude velmi dobré předat mu mnohem širší výstup z toho, co synodální proces poskytne jako reflexi naší diecéze. Proto vás prosím, aby výstupy nebyly jen formální.

Vážení koordinátoři, prosím vás o prostudování materiálů a případné reakce.

Srdečně vás zvu na setkání koordinátorů na sobotu 20. 11. od 14 hodin do Pastoračního střediska na adrese Kolejní 4, Praha 6. Jde o dobrovolné setkání! K tomu ještě zašlu přihlašovací formulář. Na setkání bude možné zodpovědět otázky a zkusíme alespoň částečně ukázat, jak proces probíhá.

Děkuji vám za vaše nasazení!

Za přípravný tým Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

21. 10. 2021

Milí zástupci společenství, milí farníci,

včera přišel první konkrétnější náčrt průběhu synodálního procesu ve farnostech od ředitele Pastoračního střediska (viz níže). Máme v našich farnostech pozvat zejména existující společenství, aby se do přípravy synody zapojily. Rád tak činím a využívám adresáře zástupců společenství, na které tuto prosbu rozesílám. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby vznikla nová skupinka, která se bude zabývat některým z doporučených témat. Náčrt průběhu jsem v e-mailu Michala Němečka označil červeně. Pokud jste ochotni se do procesu zapojit, pokračujte podle nastíněného postupu.

Budu vděčný, když reflexi z vašich skupinek, které se týkají naší farnosti, zašlete také na e-mailovou adresu farnosti: farnost.kobylisy@sdb.cz, abychom se vašimi podněty mohli zabývat na pastorační radě farnosti.

Děkuji moc a rád vám na cestu žehnám.

A ještě jednou děkuji všem, kteří jste se během minulého pastoračního roku zapojili do přípravy Projektu Salesiánského centra, což byla konkrétní kobyliská synodální cesta, když řeholníci a laici společně hledali kam dál pastoračně směřovat. Od příštího měsíce bychom vás rádi seznamovali s finálním dokumentem a zvali vás k realizaci jeho podnětů v praxi.

František Blaha

20. 10. 2021

Vážení otcové kněží, jáhni a správci farností, obracím se na vás ohledně procesu přípravy Synody 2021 – 2023. Pan kardinál Dominik Duka napsal na naděli 17. 10. svůj list povzbuzení, také biskupové Čech a Moravy poslali svůj list věřícím… Vím, že je to hodně najednou. Byl jsem pověřen přípravou a koordinací v naší pražské arcidiecézi, a tak si dovoluji vás oslovit s prvními informacemi. V této chvíli teprve vzniká přípravný tým pro naši diecézi. Zároveň vznikl již tým lidí na úrovni ČBK, který se bude snažit připravovat podněty pro celou ČR. Ano, vše se děje ve velké časové tísni a neumožní to velké přípravy, ani skvěle zpracované podklady.

A přeci se osobně domnívám, že celý proces má význam jak pro souznění s celosvětovou církví, tak v našem případě může získat ještě zvláštní význam, pokud vznikne soubor podnětů, které nabídneme novému arcibiskupovi jako určitý náhled do diecéze, kterou bude přebírat od pana arcibiskupa Dominika Duky. Pojďme v rámci svých sil a také s úctou k časovým možnostem našich farníků využít tuto papežem vyvolanou reflexi. Myslím, že i dnes se smíme a máme ptát „Co Duch praví církvi.“

K otázkám, co to synoda je a proč synoda o synodalitě doporučuji Rozcestník na webu arcibiskupství https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ , který v průběhu podzimu budeme stále doplňovat a rozšiřovat, dále řadu článků na webu cirkev.cz, Přípravný dokument k této synodě vydaný ve Vatikánu (viz další příloha), připravujeme krátká videa, ČBK nám v pátek předalo dva druhy letáčků pro farnosti, které během následujících týdnů předáme přes vikáře k vám. Tématu bude tomu věnován podzimní kněžský den, velmi zajímavá byla konference na Katolické teologické fakultě UK, která je zaznamenána na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ORpEFQ3OCUI&list=UUd4PQuLcF76IpOpNGAKywhA&index=3). Je tedy již z čeho čerpat.

Zatím nabízím náčrt průběhu:

 1. Pozvání farníků a vůbec všech, kteří mají zájem se zapojit.
 2. Zvláště pozvěte farníky, kteří se scházejí v již existujících společenstvích, aby v rámci pastorační rady, ale také v rámci svých společenství věnovali dvě setkání této věci.
 3. V každé takové skupině potřebujeme jednu osobu, která by byla ochotna toto setkání moderovat a zapsat! Není tak složité. Prosím vyzvěte je, aby si mezi sebou vybrali komunikačně zdatného koordinátora a ten se nám přihlásil pomocí jednoduchého formuláře: https://pastorace.apha.cz/koordinator-skupinky-pro-synodu-o-synodalite-2021/ co nejdříve, abychom mohli komunikovat přímo s ním a zasílat mu informace pomocí mailu. Budete-li chtít dostávat také informace, přihlaste se tam i vy. Nic tomu nebrání, jen vás nechceme dál zahlcovat maily. Vše bude probíhat elektronicky, potřebujeme tedy lidi, kteří s těmito komunikačními kanály pracují.
 4. Cílem těchto „presynodálních“ setkání je reflektovat, jak dnes v celé církvi napříč úrovněmi vedení probíhá naslouchání a dialog, společně prožívané putování celého Božího lidu.
 5. První setkání je vhodné věnovat tomu, co se celým procesem zamýšlí (vytvořili jsme s kolegou ThLic. Prokopem Brožem, ThD. krátká videa, zkusím ještě vytvořit nějaký jednoduchý text k přečtení a przentaci). A druhé setkání v těchto skupinkách bude vlastní proces modlitby, naslouchání a sdílení, jak uvedené otázky zakoušíme. Je velmi důležité nezapomenout zapsat z tohoto setkání podrobné poznámky.
 6. Výstupem z každé skupiny bude text zapsaný do webového dotazníku (teprve vznikne), kam se zaznamenají jednotlivé podněty do 31. 1. 2022!

Pak bude následovat zpracování a sestavení diecézní reflexe, která bude projednána 5. 3. na diecézním předsynodním setkání. Její připomínky se zapracují a během března se odešle na ČBK.

Připojuji text Vademeca pro tento proces, kde jsou základní okruhy kladených otázek pod kapitolou 5.3. Z ní cituji:

Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? (PD, 26)

Při hledání odpovědí je možné:

 1. a) Ptát se: Jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce?
 2. b) Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji: Jaké radosti přinesly? Jaké těžkosti a překážky přivodily? Jaká zranění evokovaly? Jaké intuice vyvolaly?
 3. c) Zaměřit se na plody, o které se lze podělit: Kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha Svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně změnit? Jaké kroky udělat? V čem nacházíme konsensus? Jaké obzory se před naší místní církví otevírají?

Ve Vademecu následuje deset velkých okruhů otázek. Z nich bude dobré se zaměřit jen na jeden či dva okruhy, aby se to dalo v rámci setkání stihnout. Na těchto deset okruhů bude strukturovaný i zamýšlený formulář odpovědí.

Pokud vy jako správci farností stojíte o vytvořenou reflexi ze společenství své farnosti, je třeba požádat koordinátory ve vaší farnosti, aby reflexi poskytli i vám (např. mailem). Nám ji budou zasílat přes webový formulář, který bude strukturovaný a asi již nebude jednoduché přerozdělovat a vybírat, co kdo zaslal z jaké farnosti. […]

Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

ODKAZY
Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces o synodalitě rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

 • Stránky věnované synodě na cirkev.cz
 • Rozcestník na stránkách arcibiskupství apha.cz
 • Vademecum k synodě o synodalitě ke stažení zde
 • Přípravný dokument synody ke stažení zde
 • Pozvání českých a moravských biskupů k synodální cestě (v kostelích 10. 10. 2021) zde
 • Slovo kardinála Duky (v kostelích 17. 10. 2021) zde
 • Záznam Konference o synodalitě na KTF UK na Youtube z 12. 10. 2021 zde
 • Logo (i v češtině) ke stažení zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *