Uvítání do nového pastoračního roku

Milí bratři a sestry, 

vítám vás všechny z prázdnin, dovolených, chalup a cest po světě doma, v kostele a farnosti. Nevím jak pro vás, ale pro mne start do nového školního či lépe pastoračního roku je vždy náročný. Abych byl nejen tělem, ale i duchem tady a teď! Že to nově začíná, jsem zažil silně minulou neděli. Po bohoslužbě přišly čtyři rodiny žádat o křest svých dětí. Už jsou také doma i se svými příbuznými.

Co začínáme v salesiánském centru a jeho součásti farnosti? Nával dětí přihlašovaných do kroužků. Snad také nával dětí přihlašovaných do výuky náboženství, mládeže i dospělých do kurzů Alfy a na přípravu k biřmování a do katechumenátu, přípravy dospělých k iniciačním svátostem – křtu, biřmování a eucharistii. A už ne nával, ale alespoň několik párů k přípravě na křesťanské manželství. O nabídce toho všeho se dočtete na jiném místě webu i v Kobylístku.

Dnešní nedělí také zahajujeme nový pastorační rok farnosti s názvem RADOST A NADĚJE. Vychází z pastorální konstituce o církvi v současném světě. Byla dokončena až v závěru II. vatikánského koncilu, byla nejvíce přepracovávanou a živě diskutovanou konstitucí. Až osmá předloha byla schválena. A o čem je? O tom nejdůležitějším – kdo je vlastně člověk a jaké poslání má v tomto světě.První část je o důstojnosti člověka stvořeného k obrazu Božímu narušenému zlem a obnovovanému Kristem a tvořícím lidské společenství. Druhá část je o některých závažnějších problémech současného světa. Začíná o povznesení důstojnosti manželství a rodiny.

O jak nesmírně důležitou skutečnost jde, ukazuje už skoro třicet katechezí papeže Františka na toto téma, jako příprava na biskupskou synodu v říjnu ve Vatikánu o manželství a rodině. V Kobylístku budete mít možnost číst ve zkrácené formě některé katecheze zpracované manžely Redlichovými a k nim vytvořené přímluvné modlitby i čtivě zpracované Gaudium et Spes od člena PRF Františka Reichla.

Zakončím toto úvodní slovo citací z buly papeže Františka vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství. „Zvolil jsem datum 8. prosince, které nabylo významu v nedávných dějinách církve. Otevřu totiž Svatou bránu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského koncilu. Církev cítí, že je třeba onu událost mít v živé paměti. Tehdy začala nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně a jako opravdové vanutí Ducha požadavek mluvit k lidem svojí doby srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které bohužel příliš dlouhou dobu uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově. Nová etapa neustálé evangelizace. Nový závazek pro všechny křesťany, aby s větším nadšením a přesvědčením dosvědčovali svoji víru. Církev pocítila odpovědnost, že má být ve světě živým znamením Otcovy lásky.“

Bratři a sestry, všechny vás zvu k intenzivnějšímu vstupu do tohoto nového pastoračního roku. Použiji k tomu Ježíšovo slovo z minulé neděle: „Efatha – Otevři se!“

Všem vám k tomu žehnám. P. Josef Brtník, váš farář.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *