V roce 2015 bylo u nás pokřtěno 40 lidí

Mezi pokřtěnými převažovaly v počtu 34 malé děti. Pokřtěno bylo také 6 dospělých. A co víc odhalily farní statistiky za uplynulý rok?

Svátosti a výuka náboženství

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 25 dětí a 6 dospělých. Biřmováno bylo u nás i s dospělými pokřtěnými 27 osob. Do křesťanského manželství vstoupilo 11 párů. Svátost nemocných při společném udílení a jednotlivě přijalo 115 osob. Pohřbů bylo 55, z toho 33 do země a 22 kremací.

K výuce náboženství v sedmi školách a v našich prostorách je přihlášeno 15 dětí předškolního věku a 135 věku školního. K prvnímu svatému přijímání se připravuje 32 dětí. K biřmování se připravuje 12 mladých a 12 dospělých. Kurz Alfa absolvovalo letos z řad mládeže a dospělých 20 osob.

Radost a naděje – akce

Letošní pastorační rok vychází z pastorační konstituce o církvi Gaudium et Spes – Radost a naděje – s důrazem na rodinu a sociální oblast. V ní probíhá pro 50 farníků kurz Zacheus. V oblasti rodiny jsou měsíční články v Kobylístku a na vývěskách a aktivity začnou v postní době. První bude přednáška Pavla Fischera o Popeleční středě a důstojnosti člověka, s níž roste nebo se bortí všechno.

Spolča

Ve farnosti se setkává asi 260 dospělých v 20 společenstvích a 100 mladých v asi 10 společenstvích v týdenních, 14denních nebo měsíčních intervalech. Kolem 150 osob pracuje v různých pastoračních skupinkách, které se přímo podílejí na pastorační činnosti farnosti.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílíte na životě i službě v naší farnosti. A zvu k zapojení se do služby rozvíjení života a činnosti v naší farnosti i další, abychom se stále více posunovali z typu farnosti obsluhované k farnosti sloužící.

Děkuji také všem, kdo jste přispěli svou účastí i činností k hezkému průběhu vánočních svátků i v našem kostele a v celém Salesiánském centru.

farář P. Josef Brtník

Výběr z farní statistiky vyšel v lednovém Kobylístku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *