Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
02.08.2019
17:00–19:15