Mládež

Co je PKV Koncepce 14+Společenství mládežeÚterky u TerkyChaloupky a táboryDalší aktivitySkauti

Co jsou Programy křesťanské výchovy?

ProgrDSC-7782.JPGamy křesťanské výchovy (PKV) jsou zastřešující platformou pro podporu a doprovázení dětí a mladých na jejich cestě víry.
Děje se tak v rámci celého Salesiánského centra, v Salesiánském středisku mládeže i ve farnosti svaté Terezie z Lisieux.

PKV má tedy na starosti organizaci a koordinaci:

Jednotícím prvkem, který spojuje různé nabízené programy v tomto sektoru, je:

 • zaměření na duchovní rozměr člověka,
 • na přebírání zodpovědnosti za svůj život,
 • a na aktivní prožívání křesťanské víry ve společenství církve i ostatních mladých.

K čemu jsou tu PKV?

Cílem poskytovaných programů je umožnit účastníkům:

 • zažít společenství křesťanů-vrstevníků,
 • poznat křesťanskou nauku přiměřeně svému věku, životní situaci a schopnostem,
 • rozvíjet svůj spirituální a etický rozměr,
 • poznávat sebe samého,
 • uplatnit své vlohy a žít se svými limity,
 • přijmout zodpovědnost za svůj život, za druhé, za společnost, za přírodu atd.

 Na koho se můžu obrátit?

Pokud máš jakékoliv otázky, napiš vedoucímu PKV Dominiku Vachudovi na dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Koncepce práce s mládeží 14+

Většina programů, které nabízí Salesiánské centrum (kroužky náboženství, chaloupky, různé kroužky), je pro děti a mládež do 14-15 let. S ohledem na zkušenost, že se v tomto věku pak mladí začínají vytrácet z kostela, bychom jim rádi nabídli možnost vstoupit do společenství věřících vrstevníků.

Tím sledujeme několik cílů:

 • prožívat a promýšlet svou víru v rámci společenství vrstevníků,
 • zažít partu dospívajících chlapců a děvčat,
 • naučit se přebírat zodpovědnost za svůj život i za své okolí.

Proto jsme vytvořili následující koncepci pastorace mládeže 14+, která počítá s tím, že jednou za dva roky vznikne či vzniknou nová společenství pro kluky a holky ve věku 14-15 let.
Ta budou doprovázena min. jedním salesiánem či salesiánkou a několika animátory ze starších společenství. Společenství by mělo fungovat min. po čtyři roky (viz infografika).

Bude mít:

 • vlastní pravidelné schůzky,
 • vlastní pobytové akce o víkendech, Silvestrech a v průběhu léta,
 • možnost se účastnit Velkých Úterků a dalších úterkových akcí,
 • možnost se zúčastnit vzdělávacího a formačního kurzu pro začínající vedoucí Salesiánští animátoři a přípravy na svátost biřmování.V průběhu daného čtyřletí i poté budou mít účastníci možnost se zapojovat jako animátoři a asistenti v různých programech Salesiánského centra (chaloupky, Úterky u Terky, kroužky, příměstské tábory atd.)
  PKV-04a.jpg

Nejčastěji kladené otázky
Musím být v nějakém společenství, pokud se chci zúčastnit Salesiánských animátorů, přípravy na biřmování nebo chodit na Velké Úterky?

Ne, podmínka to není. Vypsané aktivity jsou otevřené všem, kteří splňují věková kritéria a případné jiné podmínky (např. u animátorů ochota sloužit ostatním, u biřmování nutnost přijetí svátosti křtu, u úterkových akcí splnění věku od 13 do 26 let apod.).

Mohu se připojit ke společenství, i když jsem nebyl na úvodní letní akci a spolčo už existuje např. dva roky?

Ano, samozřejmě, pokud se tak domluvíš s vedoucími společenství.

Je někdo, na koho se můžu obrátit, když si nevím rady a napadají mě různé otázky?

Ano, určitě se obrať na Dominika Vachudu jako vedoucího sektoru. Napiš mu třeba na mail dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Společenství mládeže

Nová společenství mládeže v létě 2023

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme nová společenství pro mladé od 14 do 15 let. Každé společenství začne své setkávání společnou akcí v létě 2023. Na tento výjezd budou navazovat schůzky a další akce v průběhu roku. V dalších letech bude účastníkům nabídnuta možnost absolvovat animátorský kurz a přípravu na biřmování (pro více informací viz Koncepce práce s mládeží 14+).

Přihlašuje se přes tento google formulář. Zde jsou i bližší informace.

 

Společenství mládeže v našem Salesiánském centru

V našem Salesiánském centru funguje několik společenství pro mladé od 14 do 26 let. Jsou zastřešeny Programy křesťanské výchovy pod Salesiánským střediskem mládeže. Mají vlastní schůzky a výjezdní akce, scházejí se s ostatními mladými na Útercích u Terky, snažíme se je zapojovat do služby Bohu a ostatním lidem a doprovázíme je ve víře v našeho Pána. Pokud byste se chtěli k některému ze spolč přidat, kontaktujte hlavní vedoucí daných skupin. A která společenství to jsou?

πs-21

Pro 15-16tileté, kteří se dali dohormody minulé léto. Setkávají se jednou za dva týdny v úterý po večerní mši svaté.

Kontakt: jan.fojtu@strediskokobylisy.cz

 

Kontakt

Další společenství pro 15-16tileté. Setkávají se každý čtvrtek od 18:00 do 20:00. Spolčo je pro případné zájemce otevřeno.

Kontakt: hana.gennertova@strediskokobylisy.cz

 

BISSTRO

Společenství pro 20-22tileté. Setkávají se jednou za dva týdny v úterý po večerní mši svaté.  Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: daniel.blazek@strediskokobylisy.cz

 

Úterková kapela

Pro hudebně nadanější je možnost se zapojit do úterkové kapely, která doprovází úterkové bohoslužby, příp. další mše svaté v průběhu roku. Schůzky má každé úterý před mší svatou.

Kontakt: lukasgregora@seznam.cz

 

Maxistranti

Kluci, kterým je více než 13 let, se schází na vlastních schůzkách jako tzv. maxistranti. Stejně jako mladší ministranti, i maxistranti mají vlastní pravidelné schůzky, výpravy a chaloupku.

Kontakt: fabianblazek@gmail.com

 

V kobyliské farnosti svaté Terezičky vedle těchto společenství pro starší mládež působí i skupiny, které doprovázejí děti od cca 6-7 let. Jsou to jednak kluci-ministranti a také spolča holek. Pro více informací napište na mail: farnost@sdb.cz

 

Úterky u Terky

Kobyliská farnost byla vždycky známá mimo jiné také velkým počtem mladých lidí, kteří ke svaté Terezičce chodili. U farnosti, kterou spravují salesiáni, by to ani jinak být nemělo.

Mnozí mladí chodí do farnosti odmalička, protože bydlí v okolí, jiní dojíždějí z jiných částí Prahy, ale chodí k nám i vysokoškolští studenti z celé republiky i ze Slovenska, kteří v Praze studují.

Mladí lidé přicházejí do Kobylis za různými nabídkami a scházejí se v mnoha skupinkách. Společným zastřešujícím setkáváním otevřeným pro všechny jsou „Úterky u Terky“. Každé úterý v 18:30 začínají bohoslužbou, na které hraje kapela tvořená mladými.

Jedná se o pravidelné setkání mladých od 14 do 26 let. 

Každé první úterý v měsíci se koná Velký Úterek, kde se sejdou mladí na program s hostem. 

Třetí úterý v měsíci je Modlitební Úterek, který je věnován společné modlitbě a následovně setkání s ostatními mladými. 

Ostatní úterý jsou vyhrazená schůzkám společenství mládeže.

Pokud máte zájem se přidat do některého z těchto menších společenství, tak neváhejte napsat na kontakt níže.

Přes rok také úterkový tým pořádá duchovní obnovy, chvály a další aktivity.

Pro více informací se obracejte na koordinátora Úterků Daniela Blažka, buď přímo v kostele či na Útercích, nebo mu napište na daniel.blazek@strediskokobylisy.cz

Dále můžete Úterky u Terky sledovat na jejich facebookové stránce https://www.facebook.com/uterky nebo na instagramu https://www.instagram.com/uterky_u_terky/

 

Chaloupky a tábory

Nabídka na léto 

 


Další nabídka aktivit střediska

http://www.strediskokobylisy.cz


Skauti

Radost

Historie našeho střediska sahá do roku 1939. Nově vzniklý oddíl dostal k dispozici klubovnu v areálu kobyliského salesiánského ústavu – a s kobyliskými salesiány je osud našeho střediska spojen dodnes. Zakládajících skautů bylo 22 (družiny Racků, Vlků a Kamzíků), vlčat 29 (Červená, Modrá a Bílá šestka).

Náš oddíl byl nacisty rozpuštěn přímo v polovině tábora roku 1940. Po šestileté nadvládě fašistického Německa jsme obnovili činnost, ale již v únoru 1948 byl skaut začleněn do ČSM. Tím začala druhá likvidace skautů. Během událostí „Pražského jara“ 1968 se vůdcem již podruhé obnoveného 88. oddílu stal Josef Pešata, a jedním ze členů oddílu byl i současný vůdce střediska Karel Sláma. Velice pěkně si vedla i naše děvčata pod vedením Evy Nachmüllnerové.

Hned po skončení táborů v roce 1970 jsme dostali na vybranou. Vstoupit do ČSM, nebo být zrušeni. My jsme volili druhou možnost. Naše mládež se však, stejně jako v předchozích obdobích zakázaného skautingu, nepřestala držet pohromadě: jezdilo se na vodu, hrál se nohejbal, konaly se salesiánské chaloupky.

Rok 1990 je pro naše dějiny opět velkým mezníkem. Salesiáni dostali nazpět svůj kobyliský ústav, a tím se otevřela cesta pro získání klubovny. Čísla oddílů 88 a 101 nám zůstala. Od r. 1990 vedla středisko s. Nachmüllnerová, později s. Croattiniová – Jájina, a roku 1998 byl za střediskového vůdce zvolen Karel Sláma. Od roku 2002 se vlčata, která byla vždy součástí 88. oddílu, oddělila a vytvořila pod vedením Ondřeje Zavadila – Skokana samostatnou 188. smečku vlčat Řivnáč. Všechny tři oddíly našeho střediska v současnosti dobře pracují, a to pod vedením generace vůdců vychovaných již po roce 1990.

http://88radost.g6.cz/

Stopaři

 

Skautské středisko Stopaři započalo svou činnost v listopadu 1980 jako dívčí oddíl Koťata, v té době ještě spadající pod TOM (Turisticky oddíl mládeže). Záhy se přidali chlapci s názvem Bronco. Postupně se řady mladých nadšenců pro přírodu a společenství rozrůstaly a vznikaly tak další oddíly. V roce 1990 jsme se stali součástí Svazu skautů a skautek ČR. Kromě pravidelných oddílových schůzek a samostatných výprav pořádáme během roku i několik celostřediskových akcí. V listopadu je to oslava výročí našeho založení, v dubnu pak sportovní den a výprava s rodiči. Celoroční dění vyvrcholí vždy na táboře, který se koná zpravidla v jižních Čechách. Zakoušíme na něm třítýdenní (mladší oddíly čtrnáctidenní) soužití s přírodou a spolu navzájem. Bez rán, kdy nás sluníčko tahá ze spacáků, soumraků, při nichž zdoláváme boj s komáry, či bez tklivých písní u táborového ohně si již mnozí z nás prázdniny ani nedovedou představit. Spojení s farností sv. Terezičky je dosti úzké, neboť většina vedoucích je zároveň aktivními farníky a také řada dětí náš kostel pravidelně navštěvuje. Působení Ducha Svatého je znát i dle toho, že Stopaři jsou největším střediskem na Praze 8 a všechny oddíly jen kvetou.

http://www.stopari.org/