Mládež, skauti

Úterky u Terky

Kobyliská farnost byla vždycky známá mimo jiné také velkým počtem mladých lidí, kteří ke svaté Terezičce chodili. U farnosti, kterou spravují salesiáni, by to ani jinak být nemělo.

Mnozí mladí chodí do farnosti odmalička, protože bydlí v okolí, jiní dojíždějí z jiných částí Prahy, ale chodí k nám i vysokoškolští studenti z celé republiky i ze Slovenska, kteří v Praze studují.

logo-samostatne-bez-napisuMladí lidé přicházejí do Kobylis za různými nabídkami a scházejí se v mnoha skupinkách. Společným zastřešujícím setkáváním otevřeným pro všechny jsou „Úterky u Terky“. Každé úterý v 18:30 začínají bohoslužbou, na které hraje kapela tvořená mladými.

 

Letos Úterky čeká daší zajímavá změna, každé úterý bude totiž velké setkání. Budeme se scházet každý týden všichni společně ve farním sále a postupně si projdeme všechna témata kurzu Alfa. Proto naše setkání nesou pracovní název „AlfaÚterky“. Těšit se můžete na zajímavá témata s diskuzí, hry, zábavu, občerstvení…
Měla by to být pro každého z nás příležitost zamyslet se hlouběji nad tím, v co vlastně věříme. Zároveň je to dobrá příležitost pro naše přátele, kteří by se rádi o křesťanství dozvěděli něco víc. Proto se nebojte pozvat kohokoliv, koho křesťanství zajímá, štve, nebo alespoň nudí.

Naše první setkání bude 3.10.2017, kdy budou po mši následovat chvály. První téma Alfy s názvem “Má smysl dnes ještě v něco věřit?” nám představí Mons. Kája Herbst s.d.b. o týden později. Samozřejmě nás čeká také společný víkend od 24. do 26.11.

Úterky u Terky na Facebooku

https://www.facebook.com/uterky

Aktuální rozpis

3.10.2017 – Chvály
10.10.2017 – Kája Herbst: Má smysl dnes ještě v něco věřit?
17.10.2017 – Kdo je to Ježíš?
24.10.2017 – Proč Ježíš zemřel?
31.10.2017 – Jak získat víru?
7.11.2017 – Proč a jak se modlit?
14.11.2017 – Proč a jak bych měl číst Bibli?
21.11.2017 – Jak nás Bůh vede?
24. až 26.11.2017 – Víkend
28.11.2017 – Jak odolat zlému?
5.12.2017 – Proč a jak mluvit o víře s druhými?
12.12.2017 – Uzdravuje Bůh i dnes?
19.12.2017 – A co církev?
2.1.2018 – PoSilvestrovský večer
9.1.2018 – Chvály


Širokou nabídku aktivit pro mládež nabízí také přilehlé Salesiánské středisko mládeže

http://www.strediskokobylisy.cz/cinnost/


Skauti

Radost

Historie našeho střediska sahá do roku 1939. Nově vzniklý oddíl dostal k dispozici klubovnu v areálu kobyliského salesiánského ústavu – a s kobyliskými salesiány je osud našeho střediska spojen dodnes. Zakládajících skautů bylo 22 (družiny Racků, Vlků a Kamzíků), vlčat 29 (Červená, Modrá a Bílá šestka).

Náš oddíl byl nacisty rozpuštěn přímo v polovině tábora roku 1940. Po šestileté nadvládě fašistického Německa jsme obnovili činnost, ale již v únoru 1948 byl skaut začleněn do ČSM. Tím začala druhá likvidace skautů. Během událostí “Pražského jara” 1968 se vůdcem již podruhé obnoveného 88. oddílu stal Josef Pešata, a jedním ze členů oddílu byl i současný vůdce střediska Karel Sláma. Velice pěkně si vedla i naše děvčata pod vedením Evy Nachmüllnerové.

Hned po skončení táborů v roce 1970 jsme dostali na vybranou. Vstoupit do ČSM, nebo být zrušeni. My jsme volili druhou možnost. Naše mládež se však, stejně jako v předchozích obdobích zakázaného skautingu, nepřestala držet pohromadě: jezdilo se na vodu, hrál se nohejbal, konaly se salesiánské chaloupky.

Rok 1990 je pro naše dějiny opět velkým mezníkem. Salesiáni dostali nazpět svůj kobyliský ústav, a tím se otevřela cesta pro získání klubovny. Čísla oddílů 88 a 101 nám zůstala. Od r. 1990 vedla středisko s. Nachmüllnerová, později s. Croattiniová – Jájina, a roku 1998 byl za střediskového vůdce zvolen Karel Sláma. Od roku 2002 se vlčata, která byla vždy součástí 88. oddílu, oddělila a vytvořila pod vedením Ondřeje Zavadila – Skokana samostatnou 188. smečku vlčat Řivnáč. Všechny tři oddíly našeho střediska v současnosti dobře pracují, a to pod vedením generace vůdců vychovaných již po roce 1990.

http://88radost.g6.cz/

Stopaři

52. středisko Stopaři

Skautské středisko Stopaři započalo svou činnost v listopadu 1980 jako dívčí oddíl Koťata, v té době ještě spadající pod TOM (Turisticky oddíl mládeže). Záhy se přidali chlapci s názvem Bronco. Postupně se řady mladých nadšenců pro přírodu a společenství rozrůstaly a vznikaly tak další oddíly. V roce 1990 jsme se stali součástí Svazu skautů a skautek ČR. Kromě pravidelných oddílových schůzek a samostatných výprav pořádáme během roku i několik celostřediskových akcí. V listopadu je to oslava výročí našeho založení, v dubnu pak sportovní den a výprava s rodiči. Celoroční dění vyvrcholí vždy na táboře, který se koná zpravidla v jižních Čechách. Zakoušíme na něm třítýdenní (mladší oddíly čtrnáctidenní) soužití s přírodou a spolu navzájem. Bez rán, kdy nás sluníčko tahá ze spacáků, soumraků, při nichž zdoláváme boj s komáry, či bez tklivých písní u táborového ohně si již mnozí z nás prázdniny ani nedovedou představit. Spojení s farností sv. Terezičky je dosti úzké, neboť většina vedoucích je zároveň aktivními farníky a také řada dětí náš kostel pravidelně navštěvuje. Působení Ducha Svatého je znát i dle toho, že Stopaři jsou největším střediskem na Praze 8 a všechny oddíly jen kvetou.

http://www.stopari.org/