Svátost smíření dětí před prvním svatým přijímáním, kostel

Datum / čas
10.05.2024
16:00–17:30