Bohoslužby, sv. smíření

Neděle

7:30 eucharistická bohoslužba
9:00 eucharistická bohoslužba (ve školním roce s rytmickým zpěvem)
10:00 farní agapé u kávy a čaje (ve školním roce)
10:30 eucharistická bohoslužba
11:00 eucharistická bohoslužba v kapli sv. Kláry v Troji (ve školním roce)
16.00 eucharistická bohoslužba (v době koronaviru)
16:30 eucharistická bohoslužba v Dolních Chabrech (ve školním roce)
18:00 modlitba růžence
18:30 eucharistická bohoslužba

 Pondělí – sobota

6:15 modlitba ranních chval
6:30 eucharistická bohoslužba
18:00 modlitba růžence
18:30 eucharistická bohoslužba (út. ve školním roce pro mládež)

 Úterky a středy (ve školním roce, mimo dny školního volna)

Úterý 18:30 eucharistická bohoslužba pro mládež
Středa 17:00 eucharistická bohoslužba pro děti mladšího školního věku

Adorace

Čtvrtek 19:05-19:301. čtvrtek v měsíci2. čtvrtek v měsíci eucharistická adorace- za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu- za povolání k manželství a rodinnému životu
1. čtvrtek v měsíci 19:05 – 22:00 eucharistická adorace (ve školním roce)
1. pátek v měsíci 17:00 -18:00 eucharistická adorace

 Příležitost ke svátosti smíření

neděle půlhodiny před každou bohoslužbou – večer od 17:45
všední dny 18:00–18:25
1. pátek v měsíci od 17:00
na požádání dle domluvy

Obsazení bohoslužeb (ve školním roce 2020/2021)

pondělí 6:30  František Blaha
18:30 Radek Gottwald
úterý 6:30  Vojtěch Sivek / František Blaha
18:30  Václav Jiráček / Petr Boštík / Jaroslav Fogl / Jan Fojtů
středa 6:30  Václav Jiráček
17:00  Pavel Šimůnek / František Blaha (zpovídá H. Černoch / R. Gottwald)
18:30  Jan Vývoda a R. Gottwald / H. Černoch
čtvrtek 6:30  Pavel Šimůnek
18:30  Josef Kopecký / Josef Kopecký
pátek 6:30  Hynek Černoch
18:30  František Blaha
sobota 6:30  Josef Kopecký / Pavel Šimůnek
18:30  Radek Gottwald (Mše svatá s nedělními texty)
neděle 7:30 v době koronaviru navíc v 16 h.

nepravidelné střídající se obsazení kněží (z důvodu akcí a výjezdů s dětmi, mládeží a dospělými) – totéž platí i o mši v 11 h u Sv. Kláry v Troji a v 16:30 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech mimo prázdniny

9:00
10:30
18:30

Nedělní liturgické texty je možné stáhnout a vytisknout na webových stránkách Vira.cz. Na bohoslužbu je možné se připravit i ve skupince – každý druhý pátek v měsíci (19:00 – 20:30) pořádáme setkání nad Písmem následující neděle. Více v rubrice Akce. Případně je možné zapojit se do některého ze společenství, která jsou otevřená všem zájemcům.

Mše

Obzvláště v neděli při bohoslužbách v 9:00 a v 10:30 u nás bývá plno