Bohoslužby, sv. smíření

Neděle

7:30 eucharistická bohoslužba
9:00 eucharistická bohoslužba (ve školním roce s rytmickým zpěvem)
10:00 farní agapé u kávy a čaje (ve školním roce)
10:30 eucharistická bohoslužba (1. neděle v měsíci křty dětí)
11:00 eucharistická bohoslužba (kaple sv. Kláry v Troji, ve školním roce)
18:00 modlitba růžence
18:30 eucharistická bohoslužba

 Pondělí – sobota

6:15 modlitba ranních chval
6:30 eucharistická bohoslužba
18:00 modlitba růžence
18:30 eucharistická bohoslužba (út. ve školním roce pro mládež)

 Úterky a středy (ve školním roce, mimo dny školního volna)

Úterý 18:30 eucharistická bohoslužba pro mládež
Středa 17:00 eucharistická bohoslužba pro děti mladšího školního věku

Adorace

Čtvrtek 19:05-19:301. čtvrtek v měsíci2. čtvrtek v měsíci eucharistická adorace- za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu- za povolání k manželství a rodinnému životu
1. čtvrtek v měsíci 19:05 – 22:00 eucharistická adorace (ve školním roce)
1. pátek v měsíci 17:00 -18:00 eucharistická adorace

 Příležitost ke svátosti smíření

neděle půlhodiny před každou bohoslužbou
všední dny 18:00 – 18:30
1. pátek v měsíci od 17:00
na požádání dle domluvy

 Obsazení bohoslužeb (ve školním roce 16/17)

pondělí 6:30  P.Martin Hobza
18:30  P. František Blaha nebo P. Jan Komárek
úterý 6:30  P. František Blaha nebo P. Vojtěch Sivek
18:30 P. Martin Hobza
středa 6:30  P.Pavel Šimůnek
17:00  P.Ladislav Banďouch nebo P.Josef Kopecký – pro děti
18:30  P.Jan Vývoda
čtvrtek 6:30  P.Josef Kopecký
18:30  P.Ladislav Banďouch nebo P. Martin Hobza
pátek 6:30 P. Ladislav Banďouch
18:30 P. Martin Hobza
sobota 6:30  P.Josef Kopecký nebo Pavel Šimůnek
18:30 Mše svatá s nedělními texty
neděle 7:30 nepravidelné střídající se obsazení kněží (z důvodu akcí a výjezdů s dětmi, mládeží a dospělými)
9:00
10:30
18:30

Nedělní liturgické texty je možné stáhnout a vytisknout na webových stránkách Vira.cz. Na bohoslužbu je možné se připravit i ve skupince – každý první pátek v měsíci (19:20 – 20:30) pořádáme setkání nad Písmem následující neděle. Více v rubrice Akce. Případně je možné zapojit se do některého ze společenství, která jsou otevřená všem zájemcům.

Mše

Obzvláště v neděli při bohoslužbách v 9:00 a v 10:30 u nás bývá plno