Bohoslužby, sv. smíření

Neděle

7:30 eucharistická bohoslužba
9:00 eucharistická bohoslužba (ve školním roce s rytmickým zpěvem)
10:00 farní agapé u kávy a čaje (ve školním roce)
10:30 eucharistická bohoslužba
11:00 eucharistická bohoslužba v kapli sv. Kláry v Troji (ve školním roce)
18:00 modlitba růžence
18:30 eucharistická bohoslužba

 Pondělí–sobota

6:15 modlitba ranních chval
6:30 eucharistická bohoslužba
18:00 modlitba růžence
18:30 eucharistická bohoslužba (út. ve školním roce pro mládež)

 Úterky a středy (ve školním roce, mimo dny školního volna)

Úterý 18:30 eucharistická bohoslužba pro mládež
Středa 17:00 eucharistická bohoslužba pro děti mladšího školního věku

Adorace

Čtvrtek 19:05–19:30 eucharistická adorace za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu a za povolání k manželství a rodinnému životu
1. čtvrtek v měsíci 19:05–22:00 eucharistická adorace (ve školním roce)
1. pátek v měsíci 17:00–18:00 eucharistická adorace

 Příležitost ke svátosti smíření

neděle půlhodiny před každou bohoslužbou – večer od 17:45
všední dny 18:00–18:25
1. čtvrtek 19.05–22.00
ostatní čtvrtky v měsíci 19:05–19:30
1. pátek v měsíci od 17:00
na požádání dle domluvy

Obsazení bohoslužeb (ve školním roce 2023/2024)

pondělí 6:30  Vlastimil Vajďák
18:30 Radek Gottwald
úterý 6:30  František Blaha
18:30  Václav Jiráček / Petr Boštík / Jaroslav Fogl / Jan Fojtů 
středa 6:30  Václav Jiráček / František Blaha
17:00  Radek Gottwald / Václav Jiráček / Vlastimil Vajďák / František Blaha (zpovídá H. Černoch)
18:30  Jan Vývoda a H. Černoch
čtvrtek 6:30  Radk Gottwald / Marek Sklenář
18:30  Josef Trochta / Vlastimil Vajďák
pátek 6:30  Hynek Černoch
18:30  František Blaha
sobota 6:30  František Blaha / Vlastimil Vajďák
18:30  Radek Gottwald (Mše svatá s nedělními texty)
neděle 7:30 nepravidelné střídající se obsazení kněží (z důvodu akcí a výjezdů s dětmi, mládeží a dospělými) – totéž platí i o mši v 11 h u Sv. Kláry v Troji mimo prázdniny
9:00
10:30
18:30

Nedělní liturgické texty je možné stáhnout a vytisknout na webových stránkách Vira.cz. Na bohoslužbu je možné se připravit i ve skupince – každý druhý pátek v měsíci (19:00 – 20:30) pořádáme setkání nad Písmem následující neděle. Více v rubrice Akce. Případně je možné zapojit se do některého ze společenství, která jsou otevřená všem zájemcům.

Mše

Obzvláště v neděli při bohoslužbách v 9:00 a v 10:30 u nás bývá plno