Vánoce 2021

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 6. LEDNA Ve čtvrtek 6. ledna na Slavnost Zjevení Páně budou bohoslužby v 6.30 a v 18.30 h. Tříkrálová voda, kadidlo a křída budou požehnány ve středu […]

Synoda 2021–2023

Záměrem synody není vytvořit další dokumenty. Spíše má lidi inspirovat, aby snili o církvi, kterou jsme povoláni být, má přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navazovat nové a hlubší […]