Nedělní agapé

Obnova nedělních agapé od 6. března 2022

Jsme rádi, že koronavirus i s omikronem ustupují. Proto jsme se shodli, že od 1. neděle postní (6. března) obnovíme nedělní agapé.

Co to je “agapé”?

Je to jeden z několika řeckých výrazů pro lásku. Stal se křesťanským teologickým pojmem označujícím lásku Boha k lidem, lidí k Bohu i mezi sebou, ale také označením pro „hody lásky“ (společné stolování), jež v počátcích křesťanství provázely bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Jsme rádi, že v Kobylisích už takové setkávání zejména po “deváté” (po mši začínající v 9 hod.) má dlouholetou tradici, která teď byla několikrát během pandemie narušena.

Je možno se přidat! Zástupci skupin, které agapé dříve připravovaly, již byli osloveni.

Pokud by nějaká nová skupina měla zájem o zapojení do této služby, ať se ozve koordinátorce farních agapé Evě Dobíškové. Pokud by se rád do této služby přidal i někdo nový jako jednotlivec, ať napíše na stejný e-mail. Některé skupiny totiž byly oslabeny nemocí, stářím či odstěhováním některých členů a přivítaly by posilu. Je to možnost udělat párkrát do roka něco konkrétního pro farní společenství, věnovat trochu času a pekařského umu ve prospěch ostatních.

Setkání otevřené VŠEM! Přijměme agapé jako příležitost se znovu více setkávat a poznávat. A mějme oči i srdce otevřené pro nové účastníky bohoslužeb či nové rodiny, které se ve farnosti čas od času objevují. Věnujme jim prosím svou pozornost a zájem.

Darujme ticho v kostele!

Zároveň prosím, abychom k přátelským setkáním a debatám více využili farního sálu a zahrady a nejpozději se zvukem zvonů (v 8.45 a v 10.15) umožnili věřícím přicházejícím na bohoslužbu čtvrthodinku klidné a tiché přípravy na setkání s Ježíšem.

František Blaha
Eva Dobíšková