Akce

Datum / čas Událost
13.05.2022–30.05.2022
0:00
Příprava na biřmování pro mladé, přihlášky do 30. 5.
27.05.2022–04.06.2022
19:10–19:30
Modlitba novény k Duchu Svatému
28.05.2022
9:00–20:00
Den Salesiánského centra - oslava Panny Marie Pomocnice 28. 5. 2022
30.05.2022
19:15–20:45
Hovory o Starém zákoně s Jaroslavem Schrötterem
31.05.2022
9:30–11:30
Seminář Centra pro rodinu - Z. Jiráková: Mandaly z čajových sáčků
31.05.2022
17:15–18:15
Mše svatá pro děti staršího školního věku z výuky náboženství
01.06.2022
20:00
Setkání katechetek a katechetů, farní knihovna
02.06.2022
15:30–16:30
Mše svatá pro děti mladšího školního věku a rodiče z výuky náboženství
02.06.2022
19:30–21:00
Otevřené setkání nad nedělním evangeliem, on-line nebo živě
03.06.2022
17:00–18:20
Adorace, příležitost ke svátosti smíření
04.06.2022
19:30–20:30
Vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého se skupinou Kairos, kostel
05.06.2022
18:00–20:00
Setkání pastorační rady farnosti, Žlutá knihovna
06.06.2022
19:15–20:15
Živý růženec, hovorna u kostela
07.06.2022
18:30–20:30
Velký Úterek u Terky pro mládež 14 - 26 let
07.06.2022
19:20–21:00
Diskuse nad texty papeže Františka s jáhnem Josefem Fiřtem
09.06.2022
19:05–19:30
Eucharistická adorace po večerní mši svaté
09.06.2022
19:30–21:00
Otevřené setkání nad nedělním evangeliem, on-line nebo živě
10.06.2022
0:00
Noc kostelů
11.06.2022–12.06.2022
0:00
PoMužNa, pochod mužů na Svatou Horu u Příbrami
12.06.2022
10:45–11:00
Sůl Země, Misie v 21. století, SADBA a Jára Vracovský, farní knihovna
1 2 3