Akce

Datum / čas Událost
28.06.2019–22.03.2020
0:00
Rekonstrukce a přístup do Salesiánského centra včetně farních prostor
24.02.2020–28.02.2020
0:00
Jarní prázdniny na Praze 8
29.02.2020–22.03.2020
0:00
Ukončení veřejné sbírky na rekonstrukci vstupu Salesiánského centra
01.03.2020–08.03.2020
0:00
Farní návštěvní volenka, po jednotlivých bohoslužbách, 1. a 8. března
01.03.2020
14:30–15:00
Pobožnost křížové cesty v kostele
03.03.2020
18:30–20:30
Ekumenický Úterek, U Jákobova žebříku
03.03.2020
19:15–20:45
Setkávání nad texty papeže Františka, Josef Fiřt
04.03.2020
16:00–17:00
Svátost smíření dětí, kostel
05.03.2020
9:30–11:30
Mamky sobě - Křesťanské weby a literatura pro děti a rodiče
05.03.2020
19:05–22:00
Eucharistická adorace po večerní mši svaté, noční
06.03.2020
17:00–19:20
Adorace, příležitost ke svátosti smíření, večer přijímání pod obojí
08.03.2020
14:30–15:00
Pobožnost křížové cesty v kostele
09.03.2020
19:10–20:00
Setkání rodičů dětí, příprava na první svaté přijímání, kostel
09.03.2020
19:15–20:45
Hovory o Starém zákoně, Jaroslav Schrötter
12.03.2020
19:05–19:30
Eucharistická adorace po večerní mši svaté
13.03.2020
19:00–20:00
Rozjímání nedělních textů Písma svatého
14.03.2020
0:00
Postní duchovní obnova farnosti, kostel, farní sál
15.03.2020
8:30–10:30
Otevřena farní knihovna
15.03.2020
14:30–15:00
Pobožnost křížové cesty v kostele
16.03.2020
19:20–20:30
Večer chval s kapelou Kairos, boční kaple
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10