Kurzy Alfa

Kurzy Alfa jsou setkání lidí, kteří se chtějí více dozvědět o křesťanství a jeho praktickém prožívání, pokládají si otázky o smyslu života nebo hledají víru či její prohloubení. Kurzy jsou otevřeny všem zájemcům a jsou bezplatné.

Alfa pro vás a vaše přátele

Zveme vás na Alfu od 21. září 2023 v 19.00 hodin. Přijďte se osobně přesvědčit o tom, co je to Alfa. Jste srdečně zváni mezi nás.

Informace a přihlašování

 

   Kurzy Alfa se konají v Salesiánském centru, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 (kudy tam).

Kontakty: Tomáš Redlich, mail: , telefon: 283 029 141, 777 053 394.

 • Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata související s křesťanskou vírou
 • každé setkání začíná společným občerstvením/večeří, která dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit
 • následuje promluva na dané téma, na ni navazuje diskuse ve skupinkách
 • cílem je probírat dané téma a klást otázky – naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte
 • Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou
 • dobrovolnou součástí kurzu je také společný víkend či sobotní program

Komu jsou Kurzy Alfa určeny?

 • těm, kdo chtějí prozkoumat křesťanství
 • novým křesťanům a novým účastníkům církevních shromáždění
 • těm, kdo hledají nové přátele a společenství
 • těm, kdo si chtějí zopakovat základy víry
 • Nabízíme Kurzy Alfa pro dospělé, včetně vysokoškoláků

Kolik to stojí?

 • kurzy Alfa jsou zadarmo, i když vám nikdo nebude bránit, abyste přispěli na pokrytí výdajů na stravu
 • každý účastník víkendu, dobrovolné součásti kurzu, si platí výdaje s víkendem spojené

 

Nahrávky z minulých setkání Kurzů Alfa

Pokud si chcete poslechnout, o čem se na Kurzech Alfa hovoří, máte možnost. Klikněte na rubriku Multimédia – Přednášky. Jsou tam ke stažení nahrávky minulých setkání Kurzů Alfa pro dospělé i pro mládež.

Obecně o Kurzech Alfa

Kurzy Alfa probíhají na různých místech, nejen u nás v Kobylisích. Více o celém projektu se můžete dočíst na webových stránkách Kurzů Alfa (v češtině) nebo na mezinárodní stránce Alpha (v angličtině).

 

  Historie Kurzů Alfa v naší farnosti

S pořádáním kurzů Alfa jsme začali na jaře v roce 2004 v návaznosti na film Ježíš promítaný v kině Ládví pro diváky, kteří projevili zájem dozvědět se o křesťanství něco více. V průběhu dalších let se uskutečnilo několik úspěšných večerních kurzů pro dospělé, zejména z řad našich farníků a jejich hostů a náš tým se z původních sedmi členů rozrostl o ty, kteří se po absolvování Alfy rozhodli pomáhat při jejím dalším pokračování. V současnosti tvoří tým kurzů Alfa 25 lidí, kteří pomáhají při přípravě a vedení Alfy.

V roce 2010 na jaře jsme poprvé uspořádali dopolední verzi kurzu Alfa pro maminky s dětmi, která se rovněž setkala se zájmem u malých i velkých. Večerní kurzy pro dospělé probíhají pravidelně na podzim od konce září do poloviny prosince. Dopolední kurzy pro maminky s dětmi v jarních měsících.

Od roku 2012 byl založen samostatný přípravný tým kurzů Alfa pro mládež, který také tento kurz v naší farnosti na podzim 2012 poprvé uskutečnil. Od té doby probíhá Alfa pro mládež vždy na začátku každého školního roku a je určená především pro studenty středních a vysokých škol.

Alfu chceme připravovat pro každého, kdo o ni projeví zájem. Zvláště pro ty, kdo svou cestu k Bohu teprve objevují a hledají odpovědi na důležité životní otázky, a také pro všechny ty, kdo přicházejí do naší farnosti nově a chtějí nalézt přátele a porozumění. Vítáni jsou i všichni, kdo si chtějí oprášit či upevnit základy své víry a vztah k Bohu.

Hosté, kteří absolvují kurz Alfa se zájmem o další setkávání v rámci některé farní aktivity, mají různé možnosti jak pokračovat. Jednou z nich je například účast při setkáních nad Písmem (biblickými texty nedělních evangelií) ve společenství Beta, na jehož organizaci se od roku 2007 podílejí sami hosté spolu s některými členy týmu kurzů Alfa.