Struktura farnosti

Římskokatolická farnost sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích je svěřena kongregaci Salesiánů Dona Boska – SDB. Farnost sv. Terezičky je součástí širšího Salesiánského centra Praha – Kobylisy, pod které dále spadá Salesiánské středisko mládeže.

Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Farnost patří do 4. pražského vikariátu v rámci pražské arcidiecéze.

V čele kobyliské farnosti je od září 2016 P. Martin Hobza (2002 – 2016 P. Josef Brtník). Faráři pomáhají jeho zástupci (farní vikáři) P. Milan Mihulec, P. František Blaha a P. Pavel Šimůnek. Výpomocným duchovním je P. Jan Vývoda.

Poradními orgány faráře jsou Pastorační rada a Ekonomická rada. Důležité pro každodenní chod farnosti jsou také Pastorační, Diakonické a Technické týmy.

farnost