Pastorační plán farnosti

Pastorační plán farnosti 2016-2017

Letošní pastorační rok je orámován dvěma výročími. V prosinci si připomeneme 70 let od zřízení kobyliské farnosti a za rok v říjnu 80 let od posvěcení kaple svaté Terezičky. Svoji pozornost zaměříme na tuto farnost, tedy na společenství věřících, pro které je společným viditelným znamením právě náš kostel. Budeme hledět jak do minulosti, tak do přítomnosti i budoucnosti. Pokusíme se oživit naši vděčnost za to dobré, co jsme zdědili, projevit lítost a hledat usmíření a odpuštění toho, co nebylo dobré a především budeme hledat způsoby, jak z naší farnosti udělat přijímající, sloužící, otevřené společenství věřících, kteří se vzájemně podpírají na cestě k Bohu a ve službě druhým. Snad nám toto společné snažení mohou připomínat slova:

VDĚČNOST – USMÍŘENÍ – SOUNÁLEŽITOST – SLUŽBA

 

„Na pastorační radě farnosti se v poslední době víc hovoří o farním společenství, o sounáležitosti s farností. Padla otázka, co udělat pro to, aby lidé ve farním společenství byli přijímáni, aby se zde cítili doma, aby měli prostor ke službě. Považuji to za velmi důležité. Být mimo společenství Božího lidu znamenalo už ve starozákonní době být vzdálen od chrámu, od Hospodina. Žít mimo společenství církve je riskantní. Bohužel často ti, co se vzdalují od společného slavení liturgie, od společenství věřících, se často vzdalují víře i Bohu. Proto je důležité a užitečné investovat do farního společenství. Napadají mě dvě věci, které podporují sounáležitost. Pojmenoval jsem to souslovím NĚČÍM SLOUŽIT, NĚKAM PATŘIT. Myslím, že to ode mne ještě uslyšíte…“P. Martin Hobza, farář

 Ke stažení a k tisku:

Naše farnost – článek o pastoračním plánu 2016 – 2017 z Kobylístku

Pastorační plán 2015-2016 – aktualizovaná verze s odkazy na články na webu (k září 2016), 451 kb

Roční pastorační plán (září 2015 – srpen 2016), ke stažení v pdf (486 kb)

Roční pastorační plán (říjen 2014 – srpen 2015), ke stažení v pdf (396 kb)