Pastorační plán farnosti

Pastorační plán farnosti 2017 – 2018

Něčím sloužit, někam patřit.

 

„Na pastorační radě farnosti se v poslední době víc hovoří o farním společenství, o sounáležitosti s farností. Padla otázka, co udělat pro to, aby lidé ve farním společenství byli přijímáni, aby se zde cítili doma, aby měli prostor ke službě. Považuji to za velmi důležité. Být mimo společenství Božího lidu znamenalo už ve starozákonní době být vzdálen od chrámu, od Hospodina. Žít mimo společenství církve je riskantní. Bohužel často ti, co se vzdalují od společného slavení liturgie, od společenství věřících, se často vzdalují víře i Bohu. Proto je důležité a užitečné investovat do farního společenství. Napadají mě dvě věci, které podporují sounáležitost. Pojmenoval jsem to souslovím NĚČÍM SLOUŽIT, NĚKAM PATŘIT. Myslím, že to ode mne ještě uslyšíte…“P. Martin Hobza, farář

 Ke stažení a k tisku:

Naše farnost – článek o pastoračním plánu 2016 – 2017 z Kobylístku

Pastorační plán 2015-2016 – aktualizovaná verze s odkazy na články na webu (k září 2016), 451 kb

Roční pastorační plán (září 2015 – srpen 2016), ke stažení v pdf (486 kb)

Roční pastorační plán (říjen 2014 – srpen 2015), ke stažení v pdf (396 kb)