Fara Zdice

Kobyliská farnost si v roce 2010 pronajala faru ve Zdicích (dnes součást farnosti v Žebráku). Smlouva byla koncem července 2020 uzavřena na další tři roky. Podmínky nájmu vpodstatě zůstaly zachovány (nájem 48  tis. Kč za rok, úhrada energií a poplatky za odpady v r. 2019 činily 53 tis. Kč). Budovu je třeba nově pojistit, což činí dalších cca 10 tis. Kč. 

Protože během období hygienických opatření nebylo možné konat pobytové akce, bylo využití fary ve druhém čtvrtletí minimální. Pak jsme byli nějakou dobu v nejistotě, zda nám bude nájem prodloužen, proto jsme nemohli faru slibovat. Abychom nemuseli faru dotovat, byli bychom rádi, kdyby fara byla využívána nejen o prázdninách a víkendech. Během koronaviru místo několikrát využily i rodiny s dětmi a velmi se jim tam líbilo. Proto nabízíme faru pro různá společenství z farnosti, rodiny či maminky s dětmi. 

Na faře je 20 lůžek ve 4 vícelůžkových pokojích, místnost pro vedoucího, kaple, místnost sloužící na společné jídlo a aktivity, dobře vybavená kuchyně a oddělené sociálky, plynové topení. K dispozici je uzavřený dvůr, zahrada s ohništěm, gril apod. 

Cena je 120 Kč za osobu a noc, v případě topení 150 Kč. 

Zájemci o pronájem fary mohou napsat na farnost.kobylisy@sdb.cz. Přednost o prázdninách a víkendech mají skupiny z naší farnosti a salesiánského střediska.   

Kalendář obsazenosti: