Výuka náboženství a příprava dětí na 1. svaté přijímání

Přihlašování na výuku probíhající ve farních prostorách provádějte od 2. září 20:00 hodin přes webovou stránku SaSM  strediskokobylisy.iddm.cz  kde si vytvoříte účet (pokud ho ještě nemáte) a přes něj dítě k výuce přihlásíte.

Přihlašování na výuku probíhající ve školách provádějte vyplněním papírové přihlášky. Najdete ji ke stažení níže v odkazu (dá se vyplnit i v počítači), nebo u dětské vývěsky v kostele, kde ji můžete vyplněnou vložit do schránky, či odnést přímo do školy.

Výuka začíná od 16. září 2019, až na výjimky uvedené v rozvrhu. Přihlašování k výuce je možné v průběhu celého školního roku.

Přihlašování na přípravu dětí k 1. svatému přijímání

Příprava dětí na 1. svaté přijímání má být vyvrcholením rodinné přípravy a přípravy při výuce náboženství. Obyčejně se u nás připravují děti navštěvující 3. třídu nebo větší. Je velmi žádoucí, aby navštěvovaly alespoň druhým rokem výuku náboženství ve škole nebo u nás ve farnosti. V každém případě musí navštěvovat výuku náboženství ve školním roce 2019-2020. Příprava probíhá v kostele a má dvě fáze. První jen pro rodiče – 5 setkání vždy po měsíci. Začínat bude asi v listopadu 2019. Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Budou ve středu po dětské mši svaté na jaře 2020 od 17.40. Termín slavnosti 1. svatého přijímání bude upřesněn.

Informace o výuce poskytnou pastorační asistenti.

Přihláška na náboženství 2019-20

Předběžný rozvrh výuky náboženství 2019-20 (aktualizováno 11. 10.)

Přihlášení k přípravě na 1. svaté přijímání 2020