Výuka náboženství a příprava dětí na 1. svaté přijímání

Přihlašování na výuku probíhající ve farních prostorách provádějte od 3. 9. 2018 přes webovou stránku SaSM  strediskokobylisy.iddm.cz  kde si vytvoříte účet (pokud ho ještě nemáte) a přes něj dítě k výuce přihlásíte.

Přihlašování na výuku probíhající ve školách provádějte vyplněním papírové přihlášky. Najdete ji ke stažení níže v odkazu, nebo u dětské vývěsky v kostele, kde ji můžete vyplněnou vložit do schránky, či odnést přímo do školy.

Výuka začíná od 17. září 2018, až na výjimky uvedené v rozvrhu. Přihlašování k výuce je možné v průběhu celého školního roku.

Přihlašování na přípravu dětí k 1. svatému přijímání

Příprava dětí na 1. svaté přijímání má být vyvrcholením rodinné přípravy a přípravy při výuce náboženství. Obyčejně se u nás připravují děti navštěvující 3. třídu nebo větší. Je velmi žádoucí, aby navštěvovaly alespoň druhým rokem výuku náboženství ve škole nebo u nás ve farnosti.
Příprava probíhá v kostele a má dvě fáze. První jen pro rodiče – 5 setkání vždy po měsíci. Začínat bude v pondělí 5. listopadu 2018 v 19.10 po večerní mši svaté. Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči – 7 setkání vždy po týdnu. Budou ve středu po dětské mši svaté. První bude 27. března 2019 v 17.40 v kostele. Slavnost 1. svatého přijímání plánujeme na 2. června 2019.

Informace o výuce poskytnou pastorační asistenti.

Rozvrh výuky náboženství 2018-19, aktualizace 7. 9. 2018

Přihláška na náboženství 2018-19

Přihlášení k přípravě na 1. svaté přijímání