Historie

Kobyliská farnost patří k nejmladším a nejmodernějším v Praze. Její historie se píše teprve od první poloviny 20. století a vůbec nebyla přímočará. Zasáhla do ní druhá světová válka a nástup komunistického režimu. Přestože základní kámen kostela sv. Terezie byl posvěcen arcibiskupem Karlem Kašparem již v prosinci 1934, podařilo se před válkou dostavět pouze provizorní kapli. Na kostel si museli kobyliští počkat až do 90. let 20. století.

F20081216_003

Kaple

Kaple a následný kostel vyrostly na pozemcích, které darovali a odprodali místní obyvatelé. Největší část o rozloze zhruba 2000 m2 věnoval v roce 1926 statkář Antonín Ženíšek. Pozemky nejprve spravovalo katolické stavební družstvo Charitas, následně pak Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny, spolek založený za účelem pečovat o stavby nových kostelů na okrajích Prahy.

Spolek oslovil v roce 1932 kongregaci salesiánů, aby se ujala výstavby nového kostela. Salesiáni tehdy ještě museli odmítnout, především pro nedostatek lidí (přišli do Československa teprve v roce 1927). Jednání s Dílem bl. Anežky Přemyslovny pak byla obnovena až v roce 1936 po založení Spolku pracovníků salesiánských v ČSR.

Dne 17. července 1936 se začala stavět kaple podle architektonického návrhu Čeňka Vořecha. Hotová kaple byla posvěcena arcibiskupem Kašparem 24. října 1937. Kaple měla dva zvony s nápisy “Svatý Josefe, patrone pracujících, přimlouvej se za nás” a “S Božským dítkem, Máti, rač nám požehnati”. Bohužel ani jeden nepřestál válku, v březnu 1942 je zabavila německá armáda a roztavila je.

Kaple svaté Terezie vznikla jako provizorium. Cílem bylo postavit velký kostel, avšak vlivem nepříznivých vnějších okolností se ho podařilo naplnit až o desítky let později, po pádu komunismu a navrácení objektů salesiánům.

Kostel

S přestavbou kaple v dnešní kostel se začalo v roce 1997, rozdělena byla do tří etap. V první fázi se rozšířila západní část tvořící nyní pastorační zázemí. V druhé etapě byla dostavěna severní část, která umožnila navýšit kapacitu prostoru pro účastníky bohoslužeb (ze 150 sedících na zhruba 300 lidí). Poslední fázespočívala v propojení nového prostoru s kaplí. Tak vznikl kostel s novou orientací na jih/sever namísto původní východ/západ.

Nové prostory kostela znovu posvětil 23. října 2000 kardinál Miloslav Vlk. O rok později získal kostel také tři zvony se jmény Panna Maria Pomocnice křesťanů, sv. Jan Bosco a sv. Terezička a zvonkohru se čtrnácti zvonky.

sv Terezička

Projekt přestavby zpracoval architekt Václav Mašek (AMA s.r.o. – architektonicko-stavební atelier). Stavbu provedla firma Antonín Pavlica z Hroznové Lhoty na Moravě.

Autorem výzdoby přední stěny za oltářem včetně vitráží a malby je sklář a malíř Jan Exnar. Vitráže v oknech levé boční lodi navrhl a vytvořil výtvarník Antonín Klouda.

Autorem výzdoby čelní stěny je Jan Exnar.

Další fotografie exteriéru i interiéru kostela jsou v rubrice Multimédia – Fotky.

Duchovní správa

Duchovní správa farnosti již od počátku připadla kongregaci salesiánů, přerušil ji ale nástup komunistů k moci. Když v roce 1950 proběhla z nařízení tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda akce k likvidaci všech mužských řeholních řádů a kongregací a všichni řeholníci byli soustředění v koncentračních klášterech, převzala duchovní správu v Praze Kobylisích arcidiecéze. Salesiáni pak farnost převzali až v roce 1990.

 Důležitá historická data

1926 zakoupení pozemků pro výstavbu kostela sv. Terezie z Lisieux spolkem Charitas
8.12.1934 posvěcení základního kamene kostela a svěření výstavby salesiánům
20.12.1935 zřízení salesiánské komunity sv. Karla, biskupa a vyznavače
27.6.1936 svěření výstavby kostela a ústavu firmě V. Nekvasil
17.7.1936 zahájení výkopových prací – kaple a první části budovy
24.10.1937 posvěcení kaple sv. Terezie z Lisieux kardinálem Kašparem a první části domu
9.1.1938 požehnání 2 zvonů (1 byl zkonfiskován za protektorátu)
1.12.1946 ustanovení farnosti u kaple sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích
14.4.1950 internace řeholníků, farnost svěřena diecézním kněžím
od r. 1969 ve farnosti působí jako výpomocný kněz salesián Jan Vývoda
leden 1990 převzetí farnosti v Kobylisích salesiány – Jan Vývoda jmenován administrátorem, od 1.12.1991 farářem
22.4.1990 posvěcení základového kamene pro nový kostel v Kobylisích Sv. otcem při návštěvě ČR (místo výstavby nového kostela později rozšířena stávající kaple)
1.8.1991 oficiální navrácení salesiánského domu
16.2.1992 původní kostel (kaple) převeden z majetku farnosti na salesiány
1997-2000 rekonstrukce a rozšíření kaple
23.10.2000 posvěcení obnoveného kostela kardinálem Vlkem – s ostatky sv. Terezie dovezenými z Lisieux
1.9.2001 ke kobyliské farnosti přičleněna městská část Troja, která byla do té doby součástí bohnické farnosti
26.10.2001 žehnání nových zvonů a zvonkohry biskupem Škarvadou

Seznam administrátorů (farářů):

V letech 1950-1990

P. Prof. František Soukup a P. Jan Fiala 1950 – 1952
P. František Sedlák 1952 – 1967
P. František Nechybský 1967 – 1970
P. Václav Duchek 1970 – 1990

1990 – dodnes

P. Jan Vývoda 1. 1. 1990 – 31. 8. 1990
P. Karel Herbst 1. 9. 1990 – 30. 11. 1991
P. Jan Vývoda 1. 12. 1991 – 30. 6. 1996
P. Emil Matušů 1. 7. 1996 – 31. 3. 2002
P. Radomír Kuchař 1. 4. 2002 – 31. 5. 2002
P. Josef Brtník 1. 6. 2002 – 31. 8. 2016
P. Martin Hobza 1. 9. 2016 dodnes

Ve službě farních vikářů se vystřídali tito salesiáni:

P. Josef Trochta 1.12. 1991 – 14.7. 1996
P. Zdeněk Jančařík 15. 7. 1996 – 31. 8. 2002
P. Radomír Kuchař 1. 7. 1999 – 31. 8. 2002
P. Jan Blaha 1. 9. 2002 – 31. 8. 2004
P. Jan Stuchlík 1. 9. 2002 – 31. 8. 2011
P. Jaroslav Vracovský 1. 9. 2004 – 31. 8. 2011
P. Petr Matula 1. 9. 2005 – 30. 6. 2010
P. Ondřej Matula 1. 9. 2009 – 31. 8. 2011
P. Petr Zelinka 1. 10. 2011 – 31. 8. 2014
P. Josef Kopecký od 1. 9. 2011
 P. Ladislav Banďouch od 1. 9. 2014