Historie

Kobyliská farnost patří k nejmladším a nejmodernějším v Praze. Její historie se píše teprve od první poloviny 20. století a vůbec nebyla přímočará. Zasáhla do ní druhá světová válka a nástup komunistického režimu. Přestože základní kámen kostela sv. Terezie byl posvěcen arcibiskupem Karlem Kašparem již v prosinci 1934, podařilo se před válkou dostavět pouze kapli, která sloužila především Salesiánskému ústavu. Na kostel si museli kobyliští počkat až do roku 2000.

F20081216_003

Kaple

Kaple a následný kostel vyrostly na pozemcích, které darovali a odprodali místní obyvatelé. Největší část o rozloze zhruba 2000 m2 věnoval v roce 1926 statkář Antonín Ženíšek. Pozemky nejprve spravovalo katolické stavební družstvo Charitas, následně pak Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny, spolek založený za účelem pečovat o stavby nových kostelů na okrajích Prahy.

Spolek oslovil v roce 1932 kongregaci salesiánů, aby se ujala výstavby nového kostela. Salesiáni tehdy ještě museli odmítnout, především pro nedostatek lidí (přišli do Československa teprve v roce 1927). Jednání s Dílem bl. Anežky Přemyslovny pak byla obnovena až v roce 1936 po založení Spolku pracovníků salesiánských v ČSR.

Dne 17. července 1936 se začala stavět kaple se salesiánským ústavem podle architektonického návrhu Čeňka Vořecha. Hotová kaple spolu se Salesiánským chlapeckým ústavem byla posvěcena arcibiskupem Kašparem 24. října 1937. Kaple měla dva zvony s nápisy „Svatý Josefe, patrone pracujících, přimlouvej se za nás“ a „S Božským dítkem, Máti, rač nám požehnati“. Bohužel ani jeden nepřestál válku, v březnu 1942 je zabavila německá armáda a roztavila je.

Kaple svaté Terezie vznikla jako provizorium. Cílem bylo postavit velký kostel, avšak vlivem nepříznivých vnějších okolností se ho podařilo naplnit až o desítky let později, po pádu komunismu a navrácení objektů salesiánům.

Kostel

S přestavbou kaple v dnešní kostel se začalo v roce 1997, rozdělena byla do tří etap. V první fázi se rozšířila západní část tvořící nyní pastorační zázemí. V druhé etapě byla dostavěna severní část, která umožnila navýšit kapacitu prostoru pro účastníky bohoslužeb (ze 150 sedících na zhruba 300 lidí). Poslední fáze spočívala v propojení nového prostoru s kaplí. Tak vznikl kostel s novou orientací na jih/sever namísto původní východ/západ.

Nové prostory kostela znovu posvětil 23. října 2000 kardinál Miloslav Vlk. O rok později získal kostel také tři zvony se jmény Panna Maria Pomocnice křesťanů, sv. Jan Bosco a sv. Terezička a zvonkohru se čtrnácti zvonky.

sv Terezička

Projekt přestavby zpracoval architekt Václav Mašek (AMA s.r.o. – architektonicko-stavební atelier). Stavbu provedla firma Antonín Pavlica z Hroznové Lhoty na Moravě.

Autorem výzdoby přední stěny za oltářem včetně vitráží a malby je sklář a malíř Jan Exnar. Vitráže v oknech levé boční lodi navrhl a vytvořil výtvarník Antonín Klouda.

Autorem výzdoby čelní stěny je Jan Exnar.

Další fotografie exteriéru i interiéru kostela jsou v rubrice Multimédia – Fotky.

Duchovní správa

Duchovní správa farnosti již od počátku připadla kongregaci salesiánů, přerušil ji ale nástup komunistů k moci. Když v roce 1950 proběhla z nařízení tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda akce k likvidaci všech mužských řeholních řádů a kongregací a všichni řeholníci byli soustředění v koncentračních klášterech, převzala duchovní správu v Praze Kobylisích arcidiecéze. Salesiáni pak farnost převzali až v roce 1990.

 Důležitá historická data

1926 zakoupení pozemků pro výstavbu kostela sv. Terezie z Lisieux spolkem Charitas
8.12.1934 posvěcení základního kamene kostela a svěření výstavby salesiánům
20.12.1935 zřízení salesiánské komunity sv. Karla, biskupa a vyznavače
27.6.1936 svěření výstavby kostela a ústavu firmě V. Nekvasil
17.7.1936 zahájení výkopových prací – kaple a první části budovy
24.10.1937 posvěcení kaple sv. Terezie z Lisieux kardinálem Kašparem a první části domu
9.1.1938 požehnání 2 zvonů (1 byl zkonfiskován za protektorátu)
1.12.1946 ustanovení farnosti u kaple sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích
14.4.1950 internace řeholníků, farnost svěřena diecézním kněžím
od r. 1969 ve farnosti působí jako výpomocný kněz salesián Jan Vývoda
leden 1990 převzetí farnosti v Kobylisích salesiány – Jan Vývoda jmenován administrátorem, od 1.12.1991 farářem
22.4.1990 posvěcení základového kamene pro nový kostel v Kobylisích Sv. otcem při návštěvě ČR (místo výstavby nového kostela později rozšířena stávající kaple)
1.8.1991 oficiální navrácení salesiánského domu
16.2.1992 původní kostel (kaple) převeden z majetku farnosti na salesiány
1997-2000 rekonstrukce a rozšíření kaple
23.10.2000 posvěcení obnoveného kostela kardinálem Vlkem – s ostatky sv. Terezie dovezenými z Lisieux
1.9.2001 ke kobyliské farnosti přičleněna městská část Troja, která byla do té doby součástí bohnické farnosti
26.10.2001 žehnání nových zvonů a zvonkohry biskupem Škarvadou
21. 6. 2020 žehnání rekonstruovaného vstupu a nástavby; umožněn celodenní přístup do kostela

Seznam administrátorů či farářů:

V letech 1946–1990

P. Cyril Ondra, SDB 1946–1950
P. Prof. František Soukup (+ 28.6.1960) 1950–1953
P. Jan Fiala (+ 10.5.1982) – exc. z Holešovic 1953
P. JUDr. František Sedlák (+ 9.3.1987) 1953–1966
P. František Nechybský (+ 3.5.1970) – exc. z Bohnic 1966–1970
P. Václav Duchek (+ 13.9.2003) – exc. z Bohnic 1970–1990

1990–dodnes

P. Jan Vývoda 1. 1. 1990 – 31. 8. 1990
P. Karel Herbst 1. 9. 1990 – 30. 11. 1991
P. Jan Vývoda 1. 12. 1991 – 30. 6. 1996
P. Emil Matušů (+ 26. 11. 2021) 1. 7. 1996 – 31. 3. 2002
P. Radomír Kuchař 1. 4. 2002 – 31. 5. 2002
P. Josef Brtník 1. 6. 2002 – 31. 8. 2016
P. Martin Hobza 1. 9. 2016 – 30. 6. 2020
P. František Blaha od 1. 7. 2020

Ve službě farních vikářů, jáhnů a výpomocných duchovních se vystřídali tito salesiáni:

Jaroslav Schrötter (jáhen) od 1. 11. 1991
P. Josef Trochta 1. 12. 1991 – 30. 11. 1999
P. Jan Vývoda (výp. duchovní) od 1. 7. 1996
P. Zdeněk Jančařík 15. 7. 1996 – 31. 8. 2002
P. Radomír Kuchař 1. 7. 1999 – 31. 8. 2002
P. Jan Blaha 1. 9. 2002 – 31. 8. 2004
P. Jan Stuchlík 1. 9. 2002 – 31. 8. 2011
P. Jaroslav Vracovský 1. 9. 2004 – 31. 8. 2011
P. Petr Matula 1. 9. 2005 – 30. 6. 2010
P. Ondřej Matula 1. 9. 2009 – 31. 8. 2011
P. Petr Zelinka 1. 10. 2011 – 31. 8. 2014
P. Josef Kopecký 1. 9. 2011 – 31. 8. 2022
 P. Ladislav Banďouch 1. 9. 2014 – 31. 8. 2018
P. Pavel Šimůnek 1. 9. 2015 – 31. 8. 2022
P. František Blaha 1. 9. 2016 – 30. 6. 2020
P. Milan Mihulec 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
P. Petr Košák 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
P. Václav Jiráček od 1. 9. 2021
P. Radek Gottwald od 1. 9. 2021
P. Vlastimil Vajďák od 1. 9. 2022